edroga055W tym roku, jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych, Gdańsk stawia na bioróżnorodność w parkach i w pasach drogowych. Działania polegają na rezygnacji w wybranych lokalizacjach z tradycyjnego koszenia trawników i stworzeniu warunków do pełnego cyklu rozwojowego roślin, które stanowią schronienie oraz bazę pokarmową dla owadów oraz drobnych zwierząt.

 

Dodatkowym walorem jest to, że tworzone są ciekawe wzory w przestrzeni miejskiej, z pozostawionych pasów niekoszonej zieleni. W 2018 roku projekt realizowany był w czterech lokalizacjach, w tym dołączą do nich kolejne miejsca. Łącznie powstaną one na obszarze 16,5 hektara.

Poprzedniej wiosny łąki kwietne powstały w Parku im. Ronalda Reagana, w Parku im. Jana Pawła II oraz w Parku Millenium na Zaspie, a także w Parku nad Opływem Motławy. W ramach projektu do ich stworzenia wykorzystano naturalny bank nasion roślin w glebie. Efekt spotęgowany był tym, że pomiędzy niekoszonymi fragmentami znajdowały się pasy wykoszonych tradycyjnie trawników. Obszary, w których w taki sposób prowadzone są prace utrzymaniowe, spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców Gdańska. Stały się doskonałym miejscem dla obserwacji przyrodniczych czy zabawy dla dzieci odwiedzających te miejsca z opiekunami.

W 2019 roku projekt bioróżnorodności jest dodatkowo rozwijany poprzez wysiew wyselekcjonowanych nasion roślin łąkowych w wybranych lokalizacjach na powierzchni blisko 0,5 ha. Dzięki obecności roślin kwiatowych będą atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny. Te miejsce to:
1. Park nad Opływem Motławy
2. Aleja Vaclava Havla
3. Teren w pasie rozdziału ul. Łostowickiej
4. Pętla Chełm
5. Teren zieleni w rejonie ul. Powstańców Warszawskich i Wyczółkowskiego
6. Park Jar Wilanowski

Prace w tym zakresie są już na finiszu. Do ich pełnego ukończenia potrzebny jest jeszcze deszcz, który pozwoli na równomierne wschody wysianej mieszanki nasion łąkowych.

W naszych działaniach zwiększamy również liczbę miejsc, w których będziemy wykorzystywać naturalny bank nasion w glebie. Obszary naturalnych łąk kwietnych wyznaczyliśmy w następujących lokalizacjach:
1. Pas rozdziału ul. Armii Krajowej - około 2,6 ha;
2. Park Bema - około 640 m2;
3. Park św. Barbary - około 310 m2;
4. Park Jana Pawła II na Zaspie - około 2010 m2;
5. Park Ronalda Reagana - około 830 m2;
6. Park Steffensa - około 5 000 m2;
7. Strefa ujęć wody pitnej w rejonie ul. Czarny Dwór/ul. Hallera - około 1 ha.

Podobnie jak w poprzednich latach koszenie w ograniczonym zakresie będzie realizowane na skarpach przy ul. Armii Krajowej – około 5,3 ha, trasie W-Z – około 4,7 ha oraz trasie ul. Sucharskiego (na odcinku od ul. Elbląskiej do Obwodnicy Południowej) – około 2 ha. Łączna powierzchnia planowanych naturalnych łąk kwietnych to ok. 16,5 ha. Naturalne łąki kwietne oraz te powstałe z wysiewu będą wykaszane, podobnie jak naturalne łąki kwietne, raz w roku – jesienią.

56536253 792476904467491 3403495143783792640 n56862449 797835923931589 8260453163799150592 n57049127 797835823931599 3950425693824745472 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego łąki?
Są ekologiczne
Siejąc łąki kwietne wspieramy przyrodę. Łąki przyciągają pszczoły, motyle i ptaki szukające pożywienia oraz schronienia. Są one również oazą spokoju w miastach dla ludzi oraz roślin i zwierząt znajdujących tu swoje miejsce do życia. Łąki pomagają także zachować cenną wodę tam, gdzie jest potrzebna oraz zatrzymują pyły tworzące smog.

Są piękne
Łąki kwietne to miejsca pełne życia, dostarczające pozytywnych doznań estetycznych. Dostępność pokarmu przyciąga różnorodne owady i inne zwierzęta, a kwitnące rośliny zachwycają barwami i zapachami. Ich wygląd zmienia się dynamicznie wraz z porami roku. Łąkę można stworzyć na każdym skrawku terenu, zapraszając kolor, dźwięk i zapach do naszego otoczenia.

Są praktyczne
Łąki kwietne wymagają mniej pielęgnacji niż klasyczne trawniki. Dobrze wykonana łąka kwietna nie wymaga pracy związanej z nawożeniem i podlewaniem. Poprzez założenie łąki ograniczamy także liczbę koszeń w ciągu roku, zmniejszając wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej. Łąki kwietne mogą stanowić istotny element zieleni nie tylko w parkach i pasach drogowych, ale również terenach osiedlowych.

W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni realizowane są w ostatnich latach inne projekty sprzyjające bioróżnorodności, takie jak „Gdańsk pomaga pszczołom”, „Gdańskie Motylówki”, „Miejskie Farmy w Gdańsku”.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.