edroga008Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił konkurs na koncepcję innowacyjnego rozwiązania, chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 31 sierpnia.

Konkurs jest odpowiedzią na poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Porośnięte drzewami wąskie drogi to charakterystyczny element krajobrazu Warmii i Mazur. Takie aleje to nie tylko jednak piękny widok, ale także poważne zagrożenie. Połowa wypadków śmiertelnych na terenie województwa to skutek najechania na drzewo, podczas gdy w Polsce ogółem i w innych regionach w tej statystyce na pierwszym miejscu jest zdarzenie z udziałem pieszego. Strategia działania ZDW na okres 2014-2020 uwzględnia m.in. usuwanie drzew z pasa drogowego, w powiązaniu z nasadzeniami w innych miejscach. Usuwane w ten sposób ma być 1200 drzew rocznie. Nie jest jednak możliwe ani konieczne usunięcie wszystkich drzew. Stąd idea konkursu „Buforstrada”, którego celem jest znalezienie innowacyjnych, niekonwencjonalnych metod zapobiegania tragicznym wypadkom.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 31 sierpnia 2015 roku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, natomiast termin składania prac konkursowych ustalono na 15 grudnia 2015 roku.

Najlepsi zostaną zaproszeni do negocjacji warunków wykonania projektu technicznego oraz prototypu rozwiązania. Przewidzana jest też Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 5000 zł – dla autora pracy konkursowej po uzyskaniu dopuszczenia prototypu do użytkowania na drogach i Nagroda Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – również 5000 zł – dla autora pracy konkursowej, którego rozwiązanie zostanie wybrane do stosowania na drogach.
***

Ochroną przydrożnych drzew w powiecie olsztyńskim od dawna zajmuje się też Stowarzyszenie Ręką Dzieło. Stowarzyszeniu udało się wywalczyć pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z ochroną alei znajdujących się przy drodze z Gutkowa do Gamerek Wielkich. Do współpracy przekonali także Powiatową Służbę Drogową, która wspólnie z ekologami będzie dbać o przydrożne aleje.

Źródło: PKD, gazeta.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.