edroga002Hałas komunikacyjny wywoływany jest m.in. przez kontakt opony z nawierzchnią. Dopóki do powszechnego stosowania nie wejdą poduszkowce, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Do pewnego stopnia rozwiązaniem mogą być tzw. ciche nawierzchnie.

Ciche nawierzchnie to najczęściej asfalt porowaty lub nawierzchnie szczelne o drobnym uziarnieniu, często z dodatkiem gumy. Nawierzchnia porowata zmniejsza hałas poprzez „wciskanie” powietrza na styku opony i podłoża w pory nawierzchni. To ogranicza tzw. hałas toczenia. Pozostałe charakteryzują się równiejszą, gładszą powierzchnią, co również sprawia, że są cichsze.

Nawierzchnia porowata, aby była skuteczna, musi być odpowiednio utrzymana, zwłaszcza w zimie. Wszelkie zanieczyszczenia, w tym piasek lub sól, dostają się w jej otwarte przestrzenie i powodują, że traci ona swoje właściwości. Dlatego musi być odpowiednio i regularnie czyszczona. To sprawia, że zarządcy dróg nie są jej szczególnie przychylni. Jednym z wyjątków jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który zdecydował się ją zastosować na kilku odcinkach dróg.

W 2014 roku na 13 odcinkach małopolskich dróg wojewódzkich były wykonywane pomiary hałasu. Badaniem objęto miejsca, na których wymieniono następnie nawierzchnię na cichą, o obniżonej hałaśliwości. Pomiary wykonano na każdym odcinku przed i po wymianie nawierzchni. Równocześnie mierzono natężenie ruchu, prędkości pojazdów i monitorowano warunki atmosferyczne. Na podstawie wyników możliwe było dokładne określenie jak zmieniły się warunki akustyczne po remoncie. Pomiary wykonywane były również w miejscu, w którym wymieniono właz kanalizacyjny. Standardowy właz, którego wysokość była inna niż powierzchnia jezdni, zastąpiono tzw. włazem pływającym. W takim przypadku powierzchnia jest równa i nie występuje tzw. „efekt klawiszowania”. Tu również pomiary były wykonywane przed i po wymianie włazu.

Analizę wykonała firma EKKOM Sp. z o.o., która jest partnerem merytorycznym w organizowanym przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskim Forum Drogowym. Forum odbędzie się w połowie marca w Racławicach koło Miechowa, a jego tematyka to przede wszystkim ochrona przez hałasem oraz infrastruktura rowerowa. Już w pierwszym dniu (11 marca) zaplanowano sesję dotyczącą ograniczania hałasu przez zastosowanie cichych nawierzchni. O metodologii badania hałasu przed i po realizacji cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce opowie uczestnikom dyrektor ds. ochrony środowiska w EKKOM Sp. z o.o., Maciej Hałucha. Podczas kolejnej sesji, na wykładzie dr. inż. Janusza Bohatkiewicza (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) będzie można zapoznać się z wynikami tych pomiarów.

Program

***
W tym roku mija 10 lat działalności stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Główne obchody jubileuszowe odbędą się 13 maja w Kielcach, podczas otwarcia Targów „Autostrada Polska”.

Zaledwie miesiąc wcześniej, w kwietniu, swoją 15. rocznicę świętować będzie EKKOM. W ciągu tych kilkunastu lat niewielka krakowska firma przekształciła się w średniej wielkości przedsiębiorstwo i otworzyła oddziały w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie. Nawet w tych ciężkich dla branży drogowej czasach, EKKOM wciąż szuka możliwości dalszego rozwoju, poszerzenia zakresu usług i wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Nie rezygnuje też ze swojej dodatkowej, wydawniczej działalności. 1 kwietnia 10-lecie powstania obchodzi portal drogowy edroga.pl. Ten rok powitaliśmy kolejną już wersją serwisu, z nowym logiem, sklepem i wieloma innymi funkcjami. W ciągu minionej dekady opublikowaliśmy około 11,5 tysiąca materiałów i wysłaliśmy ponad 1200 biuletynów. Sprawujemy też patronat medialny nad dziesiątkami wydarzeń branżowych, w tym nad Małopolskim Forum Drogowym, na które serdecznie zapraszamy.

Ilona Hałucha

Hałas na dylatacjach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.