halasHałas to każdy dźwięk, który jest odbierany jako uciążliwy, niezależnie od jego pochodzenia. Za przykład można podać wielu nastolatków i ich rodziców, którzy dokładnie te same dźwięki nazywają muzyką lub jazgotem. Lecz o gustach podobno się nie dyskutuje. Trudno natomiast, niezależnie od wieku i preferencji, polubić hałas komunikacyjny, choć przyzwyczaić się do niego na pewno można.

Ustawodawca uznał jednak, że z hałasem drogowym należy walczyć, ponieważ nie tylko powoduje dyskomfort psychiczny i utrudnia odpoczynek, ale także jest przyczyną wielu innych dolegliwości (uszkodzeń słuchu, bólu głowy, a nawet zaburzeń układu nerwowego czy krążenia).  Ministerstwo Środowiska określiło więc dopuszczalne normy, a zarządcy dróg mają obowiązek ich przestrzegać. Sposobów na walkę z hałasem jest kilka, m.in. budowa ekranów akustycznych czy obniżenie dopuszczalnej prędkości.

Poprawę klimatu akustycznego przy drogach można uzyskać także dzięki wymianie ich nawierzchni. Każda nowa i równa jezdnia będzie generowała mniej hałasu niż stara, spękana i dziurawa. W ten sposób można obniżyć poziom uciążliwych dźwięków nawet o ponad 3 dB. Jeśli dla kogoś to za mało, można ten wynik jeszcze poprawić stosując tzw. cichą nawierzchnię.

W 2014 roku na trzynastu odcinkach małopolskich dróg wojewódzkich były wykonywane pomiary hałasu z równoczesnym badaniem natężenia ruchu, prędkości pojazdów i monitorowaniem warunków atmosferycznych. Następnie wymieniono na nich nawierzchnię na cichą, o obniżonej hałaśliwości i powtórzono pomiary. Okazało się, że na każdym z tych zmodernizowanych odcinków poziom hałasu był niższy.

Na dwunastu odcinkach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zastosował nawierzchnię BBTM  8, a na jednym SMA 8.

Mieszanka mineralno-asfaltowa BBTM oznacza beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw, 2-3 cm. Można ją stosować w warstwach ścieralnych dla wszystkich kategorii ruchu, a dla obniżenia poziomu hałasu zalecana jest BBTM 8. Z kolei SMA to mieszanka grysowo-mastyksowa o nieciągłym uziarnieniu, gdzie kruszywo związane jest zaprawą mastyksową. SMA 8 również można stosować w warstwach ścieralnych dla wszystkich kategorii ruchu, szczególnie tam, gdzie zalecane jest obniżenie hałasu.

W zakresie częstotliwości hałasu, w którym występuje też tzw. hałas toczenia (generowany przez oponę uderzającą w nawierzchnię) na każdym z badanych odcinków nastąpiła redukcja większa niż 4 dB.

Analizę wykonała firma EKKOM Sp. z o.o., która jest partnerem merytorycznym w organizowanym przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskim Forum Drogowym. Forum odbędzie się w połowie marca w Racławicach koło Miechowa, a jego tematyka to przede wszystkim ochrona przez hałasem oraz infrastruktura rowerowa. 12 marca, na sesji dotyczącej efektów stosowania cichych nawierzchni na drogach, na wykładzie dr. inż. Janusza Bohatkiewicza (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) będzie można zapoznać się z wynikami tych pomiarów.

Program

***

Małopolskie Forum Drogowe jest jedną z całego cyklu roboczych spotkań, odbywających się w różnych regionach Polski i poświęconych różnym tematom związanym z rozwojem infrastruktury transportowej. 13 lutego odbyło się już Seminarium „Bezpieczna droga” w Krasnystawie (lubelskie). Oprócz Małopolskiego Forum Drogowego zaplanowano także spotkania w Bielsku-Białej (III Śląskie Forum Drogownictwa), Lidzbarku Warmińskim (II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe) oraz Giżycku (II Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej). W ten sposób Polski Kongres Drogowy chce uczcić mijające w tym roku 10 lat swojej działalności.

W kwietniu, swoją 15. rocznicę świętować będzie EKKOM. W ciągu tych kilkunastu lat niewielka krakowska firma przekształciła się w średniej wielkości przedsiębiorstwo i otworzyła oddziały w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie. Nawet w tych ciężkich dla branży drogowej czasach, EKKOM wciąż szuka możliwości dalszego rozwoju, poszerzenia zakresu usług i wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Nie rezygnuje też ze swojej dodatkowej, wydawniczej działalności. 1 kwietnia 10-lecie powstania obchodzi portal drogowy edroga.pl. Ten rok powitaliśmy kolejną już wersją serwisu, z nowym logiem, sklepem i wieloma innymi funkcjami. W ciągu minionej dekady opublikowaliśmy około 11,5 tysiąca materiałów i wysłaliśmy ponad 1200 biuletynów. Sprawujemy też patronat medialny nad dziesiątkami wydarzeń branżowych, w tym nad Małopolskim Forum Drogowym, na które serdecznie zapraszamy.

 

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.