COPERT IIICOPERT to model i program komputerowy do prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza ze środków transportu drogowego. Powstał on pod patronatem i dzięki finansowaniu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

"Metodę prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów” opisuje program COPERT III, który może być wykorzystywany do szacowania emisji zanieczyszczeń powietrza dla dróg krajowych w różnych opracowaniach środowiskowych (raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne itp.).

 

COPERT III (PDF, 14 MB)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.