ekran 5Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał nakaz rozbiórki ekranów akustycznych przy Al. Stanów Zjednoczonych na Gocławiu.

Osłony przeciwhałasowe stoją w pasie drogi, ale ich budowy nie prowadził Zarząd Dróg Miejskich, a deweloper, który jest inwestorem osiedla w tej okolicy. Nadzór budowlany uznał, że ekrany zostały postawione nielegalnie, bez pozwolenia na budowę. Stąd decyzja o ich rozbiórce. Deweloper odwołał się do wojewódzkiego nadzoru budowlanego, tłumacząc, że ekrany są potrzebne, a montowane były za zgodą Zarządu Dróg Miejskich na podstawie zgłoszenia, a wtedy nie trzeba być właścicielem działki.

- Dom Development S.A. wykonał ekrany na własny koszt, zgodnie z projektem i za zgodą Zarządu Dróg Miejskich na terenie zarządzanym przez ZDM – poinformował Radosław Bieliński, rzecznik prasowy Dom Development S.A. - Ekrany powstały, ponieważ poprawiają komfort życia mieszkańców w okolicy. Spółka odwołała się od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

Już 6 lat temu ZDM stwierdził, że na Al. Stanów Zjednoczonych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. Stąd zgoda na budowę ekranów przez dewelopera.

- Deweloper działał w porozumieniu z nami – wyjaśniła rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Karolina Gałecka. – Naszym zdaniem wszystkie procedury zostały wypełnione i nie umiem odpowiedzieć, dlaczego takie jest stanowisko Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W decyzji czytamy, że PINB uznał ekrany akustyczne za rodzaj ogrodzenia, a to już wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Powiatowy nadzór budowlany nakazał deweloperowi dokonania rozbiórki samowolnie wybudowanego ogrodzenia, stanowiącego ekrany akustyczne. – Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, ekrany akustyczne nie są obiektami ani urządzeniami, które wymagają pozwolenia na budowę – dodała rzeczniczka. – W przypadku ogrodzenia art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane stanowi, że budowa ogrodzeń od strony dróg, placów, ulic wymaga zgłoszenia organom administracji budowlanej.

ekran-1ekran-2ekran-3

 Czy zatem ekrany mogą powstać bez pozwolenia na budowę?

Zdaniem projektantów drogowych nie powinny, ponieważ są to budowle trwale związane z gruntem i dlatego w ich przypadku pozwolenie na budowę jest wymagane. Natomiast ogrodzenie można postawić na podstawie samego zgłoszenia robót.

Jeśli WINB podtrzyma decyzję powiatowego inspektora i ekran przy Al. Stanów Zjednoczonych zostanie rozebrany, to miasto i tak za kilka lat go odbuduje. Audyt przeprowadzony w 2009 roku wykazał bowiem, że jest tam przekroczony dopuszczalny poziom hałasu.
 

- W dalszej perspektywie miasto będzie musiało te ekrany wybudować – wyjaśniła Karolina Gałecka – Jest to sprawa przyszłości, niemniej takie plany są. Zależało nam na tym, aby, jeśli jest możliwość sfinansowania budowy przez dewelopera, miasto nie musiało później ponosić tych kosztów lub były one mniejsze.

Do nadzoru budowlanego skargę złożyli mieszkańcy. Ich zdaniem osłonami przeciwhałasowymi zakryto Jezioro Gocławskie, a przechodzenie wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych również nie należy do przyjemnych.
  Trudno powiedzieć, czy wszyscy mieszkańcy w tej okolicy są przeciwni osłonom. Można przypuszczać, że są i tacy, którzy nie chcą rozbiórki. Dziwny to jednak przypadek samowoli budowlanej, na którą zgadza się zarządca drogi, argumentując to oszczędnościami w przyszłych inwestycjach. I dlaczego dla jednych ekran to ogrodzenie, a dla innych już nie? Jaka będzie w tej sprawie decyzja wojewódzkiego nadzoru budowlanego, na razie nie wiadomo.

 

ekran-4ekran-5ekran-6

 

 

 

 

 

Ilona Hałucha

 

Komentarze  
misiek
-2 #1 misiek 2015-01-20 12:42
Boże... Powiatowemu inspektorowi zalecam lekturę jego(jej) bezpośredniego przełożonego: stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr DPR/INN/022/849/2007
z dnia 02.10.2007.
A tych "projektantów" drogowych chciałbym zapytać, czy ogrodzenie nie jest trwale związane z gruntem? I co to ma wspólnego z istotą sprawy?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.