contentmap_plugin

drzewo news image big galleryKonkurs Drzewo Roku organizowany jest od 2011 roku i jego celem jest promowanie postawy szacunku dla przyrody oraz pokazywanie przykładów ciekawych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane.

 

W konkursie nie są szukane drzewa najwyższe, najgrubsze czy też najstarsze, ale drzewa z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i integruje lokalną społeczność. W konkursie bierze udział 16 drzew z całej Polski, a decydujący głos mają internauci.

Jednym z kandydatów do tytułu Drzewa Roku jest ponad 240-letni dąb szypułkowy o obwodzie pnia 533 cm rosnący w krakowskim Borku Fałęckim, tuż obok ruchliwej ulicy Zakopiańskiej. Drzewu nadano imię Henryk na cześć mieszkańca, który podczas okupacji niemieckiej obronił drzewo przed wycinką, a po wojnie pełnił funkcję społecznego opiekuna drzewa. Po jego śmierci grupa mieszkańców Borku Fałęckiego, lokalnych radnych i urzędników, a także nauczycieli, dendrologów i innych miłośników przyrody podjęła próbę jego uratowania, dzięki czemu wykonano pielęgnację drzewa, rewaloryzację zabytkowej kapliczki oraz roboty porządkowe i ogrodnicze wokół drzewa. Mimo trudnych warunków przydrożnych i sędziwego wieku drzewo cały czas cieszy oko mieszkańców Krakowa i osób korzystających z jednej z najbardziej ruchliwych arterii miasta.

Głosy w konkursie na Drzewo Roku można oddawać na stronie internetowej konkursu do końca czerwca.

Źródło: Klub Gaja, UM Kraków, GDOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.