contentmap_plugin

edroga378Minister środowiska Jan Szyszko złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu środowiska przyrodniczego o znacznych rozmiarach oraz istotną szkodę w tym środowisku na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” oraz na specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Ostoja Augustowska”.

9 lutego 2007 r. Wojewoda Podlaski udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa biegnącej zgodnie z wariantem IVL przez obszary ochrony. Na skutek protestów i presji wielu organizacji i instytucji, określających Dolinę Rospudy jako środowisko unikatowe „nietknięte ręką człowieka”, popartych danymi odnośnie do występujących tam ważnych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków ptaków i roślin, zatrzymano rozpoczętą budowę i zmieniono lokalizację tej inwestycji.

Obecne obserwacje tych obszarów ochrony wskazują, że mimo że nie wybudowano drogi zgodnie z wariantem IVL, Dolina Rospudy zarasta i ginie tam wiele gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej.

Źródło: MŚ

Komentarze  
BartAug
0 #1 BartAug 2016-06-28 14:25
Na kogo złożył Minister zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
rudnicki
0 #2 rudnicki 2016-06-29 07:14
Podziwiam uczciwość p. ministra Szyszko, który się samooskarżył: "Minister Jan Szyszko chcąc zdeprecjonować wartość przyrodniczą doliny Rospudy rozpowszechniał informacje, jakoby torfowiska nad Rospudą były tworem antropogenicznym. Twierdził, że tamtejsze torfowiska zostały ukształtowane przez człowieka" - http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2155,article,2956.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.