e smogW wielu miejscach województwa dolnośląskiego stan powietrza jest alarmujący, dlatego zdecydowano się na walkę ze smogiem.

Już nie tylko w dużych skupiskach miejskich Dolnego Śląska istnieje realne zagrożenie związane z tzw. niską emisją, czyli z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi z pieców czy małych kotłowni, których tylko w samym Wrocławiu jest blisko 40 tysięcy. Smog jest zagrożeniem dla całego województwa. Aby dobrze przygotować się do tego działania, w całym województwie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z samorządami lokalnymi i mieszkańcami regionu. W tym celu powołano zespół, który będzie składał się z przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, instytucji środowiskowych oraz Michała Jarosa, reprezentanta Dolnego Śląska w Parlamencie.

- Smog to dzisiaj problem nie tylko stolicy regionu, ale wielu miast Dolnego Śląska, m.in.: Legnicy, Wałbrzycha, Nowej Rudy. Chcemy  rozpocząć działania, aby zatrzymać niskoemisyjne zanieczyszczenie powietrza. Aby działania te były skuteczne muszą funkcjonować instrumenty wspomagające, pochodzące np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy dotacji rządowych, aby system spalania skutecznie zmienić, a koszt tego działania w całości nie spoczywał na mieszkańcach regionu - mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Kluczowe jest również zaangażowanie wszystkich mieszkańców województwa. Po przeprowadzonych konsultacjach, dolnośląski sejmik będzie gotowy do przyjęcia uchwały antysmogowej. - Chcemy ten proces bardzo dobrze przygotować, pokazać w jaki skuteczny sposób go przeprowadzić. Do tego niezbędne są konsultacje społeczne z samorządami lokalnymi, które potrwają około roku. Kluczowe jest również zaangażowanie wszystkich mieszkańców regionu. Wówczas sejmik wojewódzki będzie mógł przyjąć przygotowaną, skonsultowaną społecznie uchwałę antysmogową - powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.