image016Już od dziesięciu lat we wrześniu Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej organizuje seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyka i zapobieganie”. W tym roku, 10 i 11 września, odbyła się jubileuszowa edycja seminarium Wibroszyn 2015.

- Kiedy organizowałem to seminarium w 2006 roku, to z założenia miała być inicjatywa jednorazowa – przypomniał prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła. - Na koniec uczestnicy doszli jednak do wniosku, że było to na tyle owocne przedsięwzięcie, że zobligowali nas do jego kontynuowania. Po dziesięciu latach mamy okazję do pewnej retrospekcji, ale przedstawimy także nowe przedsięwzięcia - dodał prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła.

I rzeczywiście w programie znalazły się podsumowania: prof. Stypuła dokonał przeglądu wybranych zagadnień z prezentowanej problematyki drgań generowanych przez transport szynowy, a dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) przypomniał, co o ochronie środowiska przed hałasem w budownictwie komunikacyjnym mówiono na seminariach Wibroszyn w ciągu minionej dekady.

- Tematyka seminarium jest bardzo istotna i ważna szczególnie dla tych osób, które żyją w obszarach zurbanizowanych – powiedział prorektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior. – Chcę podkreślić, że Politechnika Krakowska, a konkretnie Wydział Inżynierii Lądowej i Instytut Mechaniki Budowli, ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ dotychczas uczestniczył w wielu ważnych ekspertyzach i projektach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Nie mogło więc zabraknąć nowości. Między innymi o aktualizacji norm PN-B-02170 i PN-B-02171 dotyczących wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach opowiedział uczestnikom prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

- Instytut Mechaniki Budowli jest liderem jeśli chodzi o uwzględnianie wpływów dynamicznych na budowle – dodał  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara. - Świadczą o tym m.in. prace podejmowane przy nowelizacji normy do oceny wpływu drgań przenoszonych przez podłoże na budowle. Jesteśmy obecni przy najważniejszych inwestycjach, nie tylko kolejowych, ale również już od wielu lat na budowie metra warszawskiego - w tej chwili rozpoczynamy prace przy ocenie drugiej linii metra – oraz drogowych. Staramy się wspomagać swoimi rozwiązaniami i myślą techniczną , aby ludziom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Jak sama nazwa wskazuje, na seminarium Wibroszyn dominują tematy związane z drganiami pochodzącymi od kolei, metra i linii tramwajowych oraz ochroną ludzi i budynków przed ich wpływem. Prelegenci zawsze powołują się na doświadczenia i badania prowadzone przy konkretnych projektach. Tym razem były to m.in. warszawskie metro i dworzec Łódź Fabryczna.

- Wibroszyn wpisuje się w pewną filozofię, żeby być blisko tych problemów, które wymagają rozwiązania profesjonalnego, w których wykorzystywane są wyniki badań doświadczalnych – skomentował prof. Tatara. - Jubileuszowa edycja jest zamknięciem pierwszego dziesięciolecia, a we wrześniu przyszłego roku będziemy inaugurować drugą dziesiątkę.

- Istotne jest, co wynika z programu konferencji, że po raz kolejny przedmiotem obrad są drgania oraz hałas. Przy tym kompleksowym podejściu będzie można wiele zdziałać dla ochrony środowiska, ludzi i budynków – podsumował wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. dr hab. inż. Marian Tracz.

Tematyka hałasu, a dokładniej wpływu danych wejściowych do modelu obliczeniowego na wyniki prognoz hałasu kolejowego, zakończyła tegoroczne obrady. W trakcie nie zabrakło oczywiście prezentacji firm oraz pokazu w Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli.

- Nie byłoby tej konferencji, gdyby nie sponsorzy, którzy w części finansują nasze przedsięwzięcie – oświadczył prof. Krzysztof Stypuła. - Są to znaczące firmy na rynku europejskim i światowym zajmujące się produkcją materiałów wibroizolacyjnych: Tines, Calenberg, BSW, Rock Delta. Wspiera nas również firma, która wykonuje analizy hałasu m.in. dla ruchu kolejowego, EKKOM Sp. z o.o.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował portal edroga.pl.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.