lasy w warszawie1Za warszawskimi leśnikami kolejny rok intensywnej pracy. W ciągu minionych dwunastu miesięcy zasadzili oni 15,5 tysiąca drzew, w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” udzielili pomocy 912 dzikim mieszkańcom stolicy, a w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przeprowadzili zajęcia dla ponad 20 tysięcy dzieci.

 

Drzewa pod dobrą opieką
W 2017 roku w warszawskich lasach posadzono 15,5 tys. drzew. Najwięcej leśnicy z Lasów Miejskich-Warszawa zasadzili w Lesie Matki Mojej, Lesie Sobieskiego, Lesie Bródnowskim i Wydmie Żerańskiej. We wzroście wielu młodym okazom pomogły zabiegi pielęgnacyjne (na terenie 2,42 ha), a także wykaszanie chwastów (12,73 ha). Dodatkowo z terenów stołecznych rezerwatów przyrody usuwano gatunki obce geograficznie. Takimi zabiegami objęto 6,89 ha lasów.

Praca warszawskich leśników to nie tylko sadzenie nowych drzew, ale również troska o kondycję drzewostanu w istniejących skupiskach. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców odwiedzających lasy drzewa chore i grożące upadkiem były usuwane. W sumie wycięto 601 drzew uszkodzonych mechanicznie lub wykazujących objawy chorobowe. Lasy są chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i rowerzystów dlatego ważne jest zapewnienie drożności głównych szlaków komunikacyjnych. W tym celu wykonano podkrzesanie 592 drzew, a także wykoszono chwasty i krzewy z ponad 72,55 kilometrów leśnych duktów. W kilku wawerskich lasach powstały także nowe skwery leśne (m.in. Lesie Matki Mojej), których otwarcie nastąpi na wiosnę.

Z pomocą zwierzętom
lasy w warszawie2Pomoc dzikim zwierzętom - mieszkańcom Warszawy - które w wyniku wypadków wymagają opieki, leczenia lub rehabilitacji, niesie nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. W ubiegłym roku do tej lecznicy trafiło aż 912 zwierząt. To o 56 więcej niż rok wcześniej (w 2016 r. – 856). Najwięcej małych rekonwalescentów było wśród jeży europejskich (304 osobniki), nietoperzy (249) oraz wiewiórek (158). Zdarzały się jednak również pojedyncze sztuki bobrów, a także wilk i jeż afrykański. Dzięki pracy opiekunów ponad połowa rehabilitowanych zwierząt wróciła do środowiska naturalnego.

W celu poprawy warunków opieki nad dzikimi zwierzętami w minionym roku zakupiono specjalistyczny samochód (wraz z wyposażeniem) przystosowany do transportu oraz obsługi interwencyjnej, a „Marysieńkę” doposażono w nowe klatki i sprzęt. Dodatkowo w 2017 roku w 155 koronach drzew przymocowano budki lęgowe dla ptaków.

W minionym roku warszawscy leśnicy podjęli blisko 2500 interwencji z udziałem zwierzyny. Były to m.in. kolizje drogowe, wtargnięcia zwierząt na tereny zurbanizowane oraz zgłoszenia mieszkańców w lasach.

Stołeczne dziki
Warszawa, ze względu na dogodne warunki życia dla zwierząt oraz obecność korytarza migracyjnego jakim jest dolina Wisły, jest miastem w którym przybywa dziko bytujących zwierząt. Zwiększa się m.in. populacja dzików. Ssaki te, m.in. ze względu na działalność ludzi (niezabezpieczone kontenery na śmieci, dokarmianie), a także brak naturalnych wrogów przyzwyczaiły się do życia w naszym mieście. To właśnie odłów tych zwierząt był jednym z głównych zadań realizowanych przez łowczych z Działu Ochrony Zwierzyny. W 2017 roku na terenie Warszawy odłowiono 744 dziki (o 121 więcej niż w 2016 r. – 623). Najwięcej schwytanych zostało w Wawrze – 201 sztuk, na Białołęce – 186, a także na Mokotowie i Ursynowie – po 127 sztuk. Pod koniec roku Wojewoda Mazowiecki wydał dla m.st. Warszawy nakaz odstrzału 50 dzików, aby ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się chorób.

Odłów w Warszawie prowadzony jest za pomocą specjalistycznych urządzeń – odłowni, które instalowane są w miejscach najczęstszego bytowania zwierząt. Obecnie w stolicy działa 46 tego typu urządzeń, na terenie dziewięciu dzielnic. W mijającym roku zakupiono dwie nowe odłownie dla dzików oraz jedną, mobilną z systemem monitoringu, do prowadzenia odłowu tych ssaków z miejsc dotychczas niedostępnych.

Zajęcia dla ponad 20 tys. dzieci
W minionym roku leśnicy z Działu Promocji i Dydaktyki przeprowadzili ponad 800 zajęć i lekcji ekologicznych. W zajęciach prowadzonych przez edukatorów z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej udział wzięło ponad 20 tys. młodych warszawiaków. Dodatkowo ponad 1300 mieszkańców stolicy skorzystało z dodatkowych zajęć organizowanych w CEP-L w weekendy.

Warszawscy leśnicy oprócz organizacji dwóch pikników edukacyjnych byli obecni również podczas blisko 20 imprez plenerowych o charakterze edukacyjnym, m.in. Warszawskim Dniu Zwierząt czy Pikniku Naukowym na PGE Narodowym.

Dużo wyzwań w nowym roku
15 grudnia Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – będący inwestorem zastępczym – ogłosił zamówienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej budowy Centrum Edukacji Ekologicznej. Nowy obiekt umożliwi leśnikom poszerzenie oferty edukacyjnej i dydaktycznej, a warszawiakom poprawi jej dostępność – jeden obiekt położony będzie na południu, drugi na północy Warszawy. W tym roku leśnicy dokonają wyboru koncepcji Centrum Edukacji Ekologicznej, a projektanci na jej podstawie przygotują dokumentację projektową i przetargową. Prace budowlane powinny zakończyć się w kolejnym roku.

W 2018 roku planowane jest przeprowadzenie remontów i modernizacji leśniczówek położonych w kompleksie Lasu Kabackiego – przy ul. Leśnej 61 oraz ul. Prawdziwka 42 – a także wykonanie ekologicznego placu zabaw na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Leśnicy w 2018 roku mają zamiar wykonać również rekordową liczbę nasadzeń. Do końca 2018 roku stołeczne lasy wzbogacą się o ponad 41,22 tysiące drzew i krzewów. Najwięcej z nich zostanie posadzonych w Lesie Bródnowskim – blisko 20 tys. szt. Pozostałe sadzonki trafią m.in. do Lasu Kabackiego – 7960 szt., a także Bemowskiego – 7957 szt.

Lasy w Warszawie mają aż 8100 hektarów, co stanowi blisko 15% jej powierzchni. Jest to obszar niezwykle bogaty zarówno w florę, jak i w faunę. Można tu spotkać m.in. sarny i dziki, ale występują tutaj również łosie, bobry, kuny, lisy czy borsuki.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.