1 aplikacjaGdańsk uruchomił system monitoringu zanieczyszczeń powietrza w oparciu o istniejące oraz nowe stacje systemu monitoringu hałasu. Dane o jakości i zanieczyszczeniu powietrza pyłami prezentowane są w aplikacji mobilnej ekoGdańsk.

 

Przykładowy wygląd pomiaru jednej stacji na mapie w telefonieDarmowa aplikacja dostępna jest do zainstalowania na smartfonie każdego mieszkańca Gdańska w Google Play. Wystarczy wejść w sklep Google Play i wpisać w wyszukiwarkę „ekoGdańsk”, a następnie pobrać aplikację na telefon. Pomiary bazują na czujnikach, które rozmieszczone są na terenie Gdańska. Na mapie są one oznaczone ikonkami.

– W chwili obecnej zainstalowanych jest 15 czujników pomiarowych – mówi dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu Maciej Lorek. – Pięć z nich należy do akredytowanych (homologowanych) czujników ciągłego systemu monitoringu hałasu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Rozszerzyliśmy monitoring powietrza poprzez zakup 10 nowych, niereferencyjnych stacji monitoringu powietrza. Zostały one umieszczone przy ciągach komunikacyjnych (drogach). Łatwo je rozpoznać na mapie, bo ich ikonką jest samochód.

Co pokazują pomiary?
Mierzone wielkości są to oszacowane wartości godzinne stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Nie należy ich odnosić bezpośrednio do norm dobowych lub średniorocznych. Takie porównania realizowane są przez Państwowy Monitoring Środowiska, który publikuje stosowne informacje na swoich stronach internetowych.

Aktualnie miejski system monitoringu obejmuje pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Pył zawieszony PM10 zawiera cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 µm, natomiast pył zawieszony PM2.5 odpowiednio poniżej 2,5 µm.

Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Mogą to być zarówno cząstki substancji organicznych jak i nieorganicznych. W ich skład wchodzą różnorodne substancje toksyczne, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, w tym: węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.
W prezentacji wyników pomiarów systemu monitoringu wykorzystano klasy jakości powietrza zaproponowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do prezentacji 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń pyłów zawieszonych.

klasy jakosci powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne WHO w sprawie jakości powietrza atmosferycznego:

- PM2.5: 10 μg/m3 – średnie stężenie roczne, 25 μg/m3 – średnie stężenie 24-godzinne,

- PM10: 20 μg/m3 – średnie stężenie roczne, 50 μg/m3 – średnie stężenie 24-godzinne.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.