edroga043Transport drogowy jest jednym z największych źródeł zanieczyszczeń w Wielkiej Brytanii, podaje Environmental Protection UK (EPUK), organizacja, która zajmuje się analizami i konsultacjami z zakresu jakości powietrza, gruntów, odpadów, hałasu i ich wpływu na ludzi. Z 34 mln pojazdów na brytyjskich drogach, aż 28 mln to samochody, które negatywnie wpływają na jakość powietrza, natężenie hałasu, zatłoczenie i zmiany klimatyczne. Każdego roku sprzedaje się tam 2 mln nowych i 8 mln używanych aut.

Zmiany klimatu

Transport drogowy odpowiada za 22 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla w UK i niewątpliwie przyczynia się do zmian klimatycznych. Chociaż producenci samochodów wprowadzają coraz to lepsze silniki, które ograniczają emisję CO2, natężenie ruchu rośnie, więc sytuacja pozostaje w zasadzie bez zmian.

Jakość powietrza

Samochody zanieczyszczają powietrze głównie tlenkami azotu, pyłami, tlenkiem węgla i węglowodorami. Wszystkie mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i roślinność. Jakość powietrza w Wielkiej Brytanii powoli się poprawia, ale niektóre substancje, w szczególności pyły i dwutlenek azotu wciąż przekraczają dopuszczalne normy. Zwłaszcza w centrach miast i okolicach ruchliwych dróg pojazdy są odpowiedzialne za większość lokalnych zanieczyszczeń. Najwięcej szkodliwych substancji pojazdy emitują podczas pierwszych kilometrów jazdy, kiedy silnik się rozgrzewa, dlatego ważne jest, aby minimalizować liczbę krótkich podróży samochodem.

Hałas

Hałas komunikacyjny ma poważny wpływ na około 30 proc. Brytyjczyków. Głównymi źródłami hałasu są: praca silnika, toczenie opon, klaksony, radioodtwarzacze, trzaskanie drzwiami, skrzypienie hamulców. Podczas gdy dźwięk silników najbardziej dokucza w miastach, to hałas pochodzący ze styku opon z nawierzchnią jest najpoważniejszym źródłem na drogach, gdzie kierowcy rozwijają większe prędkości. Zalecane jest zatem stosowanie tzw. „cichych” nawierzchni, budowa ekranów akustycznych w najbardziej newralgicznych miejscach oraz… zamykanie okien podczas słuchania głośnej muzyki.

Wykorzystanie surowców

Nie bez znaczenia pozostaje też produkcja i utylizacja aut. Szacuje się, że około 10 proc. całkowitej emisji CO2 zachodzi podczas produkcji samochodu, 5 proc. podczas utylizacji i 85 proc. podczas eksploatacji. Pomijając emisję zanieczyszczeń, przemysł samochodowy i paliwowy zużywają duże ilości surowców i produkują równie dużo odpadów.

Oddziaływanie lokalne

Korzystanie z pojazdów mechanicznych wpływa  też na jakość życia lokalnej społeczności. Samochody zdominowały większość naszych miast, powodując, że ulice to nieprzyjazne i niebezpieczne miejsca. Hałas, zanieczyszczenie powietrza, korki i wypadki sprawiają, że życia w miastach staje się coraz mniej atrakcyjne.

W Anglii wprowadzone zostały fiskalne udogodnienia dla samochodów z niższą emisją CO2, np. stawka podatku jest dostosowana do rodzaju paliwa oraz średniej emisji CO2 danego modelu, a kierowcy posiadający auta elektryczne lub hybrydowe albo stosujący biopaliwa mogą korzystać z rabatów podatkowych. Zgodnie z zaleceniami UE, do 2015 roku średnia emisja pochodząca od pojazdów sprzedawanych w Europie musi wynosić poniżej 130 g CO2 na kilometr, a do 2020 roku planowane jest kolejne zmniejszenie tego poziomu o około 40 proc. Ponadto, urzędnicy mogą nakładać kary na kierowców, których auta emitują zbyt dużo spalin lub nie wyłączają silnika podczas dłuższego postoju.

Wszystkie nowe samochody muszą spełniać coraz surowsze normy dotyczące emisji spalin, znanych jako normy Euro. Badane są cztery zanieczyszczenia: tlenki węgla, węglowodory, tlenki azotu oraz pyły PM. Maksymalne dopuszczalne emisje są stopniowo zaostrzane: Euro IV od stycznia 2006, Euro V od września 2009 i Euro VI od stycznia 2013 dla aut pasażerskich. W ramach corocznych przeglądów technicznych wszystkie pojazdy przechodzą m.in. test emisji spalin, dostosowanych do wieku i typu silnika.

Organizacja Environmental Protection UK zaleca, aby:
- rezygnować z samochodu na krótkich trasach,
- regularnie serwisować auta: sprawdzać ciśnienie w oponach, hamulce, zużycie paliwa,
- nie przewozić zbędnych kilogramów, np. pustych bagażników dachowych,
- unikać gwałtownego ruszania i hamowania oraz jazdy powyżej 110 km/h,
- wyłączać silnik podczas postoju,
- nie słuchać głośnej muzyki przy otwartych oknach, unikać stosowania klaksonu,
- korzystać z klimatyzacji, gdy jest naprawdę niezbędna,
- wspólnie korzystać z samochodu – carpooling,
- przy zakupie auta zwracać uwagę również na poziom emisji spalin.

Źródło: Environmental Protection UK

Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.