frog 749277 960 720W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gdańsk uruchomił akcję pomocy płazom wędrującym w wiosennym okresie godowym. Począwszy od 2008 roku miasto ratuje tysiące tych pożytecznych zwierząt. Gdańsk uruchomił też pierwszy w Polsce całodobowy telefon, pod którym można zgłaszać płazie wędrówki – Gdański Płazi Patrol Interwencyjny już działa.

W sezonie 2017 projekt ochrony płazów w Gdańsku realizuje Fundacja Remiza dzięki wsparciu finansowym Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z Wydziałem Środowiska współpracuje także Fundacja Sprawni Inaczej, której wolontariusze kolejny rok pomagają przenosić płazy.

– W tym roku chcemy zabezpieczyć jeszcze więcej miejsc i stanowisk bytowania płazów niż w latach ubiegłych – mówi Marcin Tryksza z Wydział Środowiska gdańskiego magistratu.

Przebieg akcji, w tym instalowanie płotków i inne działania, można na bieżąco śledzić na Facebooku, na stronie „Chronimy płazy Gdańska”. Na tej stronie będą także umieszczane relacje z przebiegu interwencji zgłaszanych poprzez telefon interwencyjny.

20170317 123049DSC 2117

Celem pierwszego w Polsce całodobowego telefonu są interwencje w zakresie ratowania płazów po zgłoszeniu przez mieszkańców Gdańska. Gdański Płazi Patrol Interwencyjny działa pod numerem 724 323 481, a działaniami interwencyjnymi patrol obejmie teren całego miasta.

Do zadań Płaziego Patrolu Interwencyjnego należy:
- telefoniczne przyjęcie zgłoszenia,
- przyjazd na miejsce interwencji w ciągu 2-3 godzin od zgłoszenia,
- rozpoznanie i ocena sytuacji na miejscu zdarzenia,  
- rozpoczęcie interwencji, która obejmuje weryfikację i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i ewentualne doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia
DSC 1890- zgłoszenie i opis zagrożenia do koordynatora
- dokumentacja fotograficzna i pisemna sytuacji
- telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji
- relacja na FB z przebiegu interwencji (na stronie „Chronimy płazy Gdańska”)
- raport z przebiegu działania
- w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję).

W ramach akcji zostaną również ustawione w kwietniu nowe tablice edukacyjne (wielkości 70x40 cm), które staną w rejonie ulic Michałowskiego, Góralskiej i Do studzienki oraz Parku Reagana. Będą to tablice gatunkowe (ropucha szara, żaba trawna i rzekotka bądź traszka zwyczajna), które zostaną ustawione na stanowiskach rozrodu płazów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.