s 760 505W sobotę, 11 stycznia, przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali Lizbonie tytuł Zielonej Stolicy Europy. W uroczystości inaugurującej 2020, rokiem Lizbony jako laureata tego zaszczytnego tytułu, wziął udział Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Gdańsk kandyduje do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2022. Miasto zakwalifikowało się do drugiego etapu starań o to miano i jest w gronie 18 europejskich miast aspirujących do tytułu.

 

Miano Zielonej Stolicy Europy jest przyznawane co roku jednemu z europejskich miast. Laureatami zostają te metropolie, które wykazują duże zaangażowanie w poprawę jakości życia obywateli i robią to w zrównoważony sposób. Zwycięskie miasta pełnią rolę międzynarodowych ambasadorów na rzecz zmian, pokazując, że mogą rozwijać się pod względem wielkości i populacji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zasad współżycia społecznego. Zrównoważony rozwój jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu tego prestiżowego tytułu. Miasto, któremu przyznany jest tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymuje 350 tys. euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska.

Gdańsk powalczy o tytuł ZSE 2022
W marcu 2019 r. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska została zaproszona przez Komisję Europejską do udziału w konkursie Zielona Stolica Europy 2022. Gdańsk złożył wniosek w październiku i został zakwalifikowany do konkursu jako jedno z 18 europejskich miast. Obok Gdańska o tytuł będą ubiegać się też trzy polskie miasta, czyli Katowice, Kraków i Poznań oraz Belgrad, Budapeszt, Dijon, Grenoble, Lyon, Maribor, Murcia, Parma, Pecs, Perugia, Sofia, Tallin, Turyn oraz Zagrzeb. W kwietniu 2020 roku zostanie ogłoszona lista 3 finalistów, którzy będą musieli zaprezentować swoje miasto przed komisją konkursową. Z kolei w czerwcu, w Lizbonie odbędzie się wielka gala, podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca. Wniosek obejmuje następujące kategorie: zmiany klimatu – mitygacja, zmiany klimatu - adaptacja, zrównoważona mobilność, zrównoważone użytkowanie gruntów, przyroda i bioróżnorodność, jakość powierza, hałas, odpady, woda, ekoinnowacje, efektywność energetyczna oraz zarządzanie. Przedstawiciele Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Brukseli, podczas których omówiono procedurę przygotowania wniosku oraz istotne sprawy, które trzeba w nim umieścić.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.