przycinka 5Są unikatowe, ponieważ stanowią barokową pozostałość w niemal niezmienionym stanie od 200 lat. Raz w roku są odpowiednio przycinane po to, aby zachować ich historyczną formę. W Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza trwają prace związane z formowaniem bindaży lipowych. Ich powierzchnia cięcia wynosić będzie blisko 17 tysięcy m2.

Bindaż to obustronnie obsadzona drzewami lub pnączami aleja, których pędy splatają się nad drogą tworząc sklepienie. Pojawiały się już w ogrodach renesansowych, jednakże szczyt ich popularności przypadł w okresie baroku. Te w Parku Oliwskim tworzą lipy, forma bindaży zachowana jest od przeszło 200 lat. Na przestrzeni lat regularne przycinanie koron sprawiło, że są wyjątkowej urody i cieszą się dobrą kondycją do dzisiaj. Oczywiście wśród drzew tworzących bindaże są również młodsze, które posadzone zostały w ramach wypełniania luk po obumarłych okazach.

przycinka 9Bindaże formowane są za pomocą odpowiedniego cięcia, które wykonywane jest raz w roku, zwykle na przełomie stycznia i lutego. Formowanie bindaży w Parku Oliwskim odbywa się w 3 lokalizacjach, dwie z nich podkreślają osie kompozycyjne barokowej części parku: krótszą – od pałacu w stronę okolic ul. Polanki oraz dłuższą – od parteru górnego w stronę morza (wzdłuż kanału, tzw. Widok Królewski). Trzeci przycinany bindaż znajduje się po lewej stronie od bramy głównej przy Stawie Łabędzim. W sumie aż 760 mb stanowić będzie sumaryczna długość regulowanych odcinków. Ze względu na wysokość bindaży niezbędne jest wykorzystanie podnośników. Cięcia wykonywane są przez wyspecjalizowanych z zakresu drzewostanu ogrodników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Prace prowadzone są etapami, czas ich trwania uzależniony będzie od warunków atmosferycznych.

To początek cyklicznych zabiegów pielęgnacyjne drzew w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza. Wiosną przewidziane są prace związane z cięciem szpalerów wysokich. Sięgające 16 metrów zielone ściany zostaną przycięte z każdej strony, tak aby utworzyły jednolite, geometryczne bryły.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.