cycle path 123253 640Służby miejskie w Gdańsku kończą sprzątanie po ulewie, która przeszła nad Śródmieściem. Według prognozy pogody burze z intensywnymi opadami deszczu mogą powtórzyć się również dziś. Ekstremalne zjawiska pogodowe towarzyszyć nam będą coraz częściej, konieczne jest więc szukanie rozwiązań które pomogą zminimalizować ich skutki.

Ulewny deszcz, porywisty wiatr, burza z piorunami i gradobicie to zjawiska z jakimi musiały zmierzyć się 1 sierpnia osoby przebywające w Śródmieściu oraz w sąsiednich dzielnicach. Te anomalie pogodowe stanowią spore zagrożenie i powodują utrudnienia dla mieszkańców.

– Pracownicy spółki Gdańskie Wody usuwali skutki ulewy bezpośrednio po wystąpieniu opadu. Kolejni pracownicy porządkowali teren w czwartek, 2 sierpnia 2018. Usuwali oni rozlewiska i podtopienia za pomocą samochodów asenizacyjnych oraz oczyszczali wloty do wpustów, które były zapychane zanieczyszczeniami transportowanymi przez płynącą wodę. Dodatkowo oczyszczali kraty na zbiornikach retencyjnych, Kanale Raduni, kanale K i przepusty na potokach – mówi Agnieszka Kowalkiewicz ze spółki Gdańskie Wody.

Doraźne działania przeciwpowodziowe
Miasto ma już gotową koncepcję dodatkowego odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody 3 Maja i oraz Armii Krajowej i 3 Maja. Aktualnie na jej podstawie projektowana będzie dokumentacja projektowa. Zastosowane rozwiązanie polegać będzie na wykonaniu w jezdniach kart odpływowych o szerokości od 0,4 do 0,6 metra, które umożliwią szybsze odprowadzanie wody gromadzącej się przy gwałtownych ulewach. Kraty mają być zamontowane przez całą szerokość jezdni. Podobne rozwiązanie, choć w mniejszej skali, przetestowaliśmy w ulicy Sobieskiego przy Pomorskich Szkołach Rzemiosł. Planowane jest też wykorzystanie stawu przy ulicy Piekarniczej jako kolejnego zbiornika retencyjnego. Staw byłby buforem dla wód opadowych spływających z rejonu ulicy Rakoczego. Zbiornik ten miałby też pełnić funkcje rekreacyjne.

Dotychczasowe inwestycje przeciwpowodziowe
mapa opadów z 01.08.2018Gdańsk przeprowadził duże inwestycje w infrastrukturę odwodnieniową i przeciwpowodziową o wartości około 380 mln zł w latach 2001-2015. Mimo że cały czas zmaga się z dotkliwymi skutkami ulewnych deszczów, prowadzone pomiary wskazują na ogromną poprawę wskaźników dotyczących możliwości retencyjnych. Od 2001 roku retencja, czyli zdolność do odprowadzania i gromadzenia wody w mieście, zwiększyła się wielokrotnie. W roku 2001 wynosiła 137 tys. m3, a w 2016 już 670 tys. m3. Poskutkowało to zmniejszeniem strat spowodowanych ulewami w tym okresie ze 130 mln zł w 2001 roku do 10 mln zł w 2016 roku. Obecnie Gdańsk dysponuje 51 miejskimi zbiornikami retencyjnymi o objętości około 700 tys. m3 zlokalizowanymi kaskadowo na potokach, co tworzy niespotykany w innych polskich miastach system odwodnieniowy. W Osowej budowany jest 52 drugi obiekt tego typu, a kolejnych 5 jest projektowanych. Jednocześnie rozwinięte zostały systemy ostrzegawcze. Gdański System Monitoringu Hydrologicznego jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Polsce. Powstał w ramach projektu Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu. Warto też wspomnieć o systemie alarmowania i ostrzegania mieszkańców przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, który będzie przekazywać sygnały alarmowe w formie komunikatów głosowych, a nie tylko, jak było do tej pory syren.

Aktualnie realizowane inwestycje
Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera. Wody opadowe będą trafiać do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza, połączonego z istniejącym kanałem DN 800 w ul. Bażyńskiego. Z kolei Osowa zyska zbiornik retencyjny, który budowany jest w rejonie ulicy Koziorożca. Pojemność zbiornika ma wynieść 15 tys. m3 wody. Wokół powstaną tereny rekreacyjne dla mieszkańców m.in. nowy chodnik, ścieżka rowerowa czy elementy małej architektury.

Części inwestycji w fazie projektowej
Niektóre planowane inwestycje są w fazie projektowania. Zamówiono projekt pogłębienia zbiornika Srebrniki, jak i przebudowy potoku Strzyży. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. Projektowany jest też zbiornik Dolny Młyn. Prowadzona jest także koncepcja zwiększenia objętości retencyjnej zbiornika Subisława o 15 tys. m3 oraz zbiornika Potokowa także o 15 tys. m3. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla kanału ulgi dla Potoku Strzyża w rejonie Dolnego Wrzeszcza. Z kolei w rejonie ul. Swojskiej powstanie przepompownia, dla której toczy się postępowanie projektowe. Jeśli chodzi o Potok Oliwski, to w jego ciągu przebudowany zostanie zbiornik nr 11 oraz wybudowane zostaną zbiorniki nr 15 i 16, dla których uruchomiono procedurę środowiskową. Trwa procedura przygotowania dokumentów potrzebnych do wykonania inwestycji przebudowy Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika K2. Nowe odwodnienie planowane jest także w dzielnicy Kokoszki.

Obostrzenia dla działalności inwestycyjnej
Inwestorzy, którzy będą chcieli realizować projekty budowlane w Gdańsku, będą musieli podporządkować się zasadom gospodarowania wodami opadowymi. Zabiegi, mające na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, zostały opisane w uchwalonym w ostatnim czasie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska". W tym dokumencie, oprócz przewidywanej kontynuacji dotychczas przyjmowanych kierunków działań, zakłada się dodatkowo uzupełnienie systemu zbiorników retencyjnych, a także rozszerza się obowiązujące dotąd rygory dla działalności inwestycyjnej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.