tablice gdansk stezenie pylów3 02.03.2018Od 2 marca na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej są wyświetlane dane o aktualnym stanie powietrza w Gdańsku.

 

Jest to wprowadzenie rekomendacji II panelu obywatelskiego pt. „Jak poprawić jakość powietrza w Gdańsku” dotycząca informowania mieszkańców i mieszkanek Gdańska o poziomach zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu istniejących tablic systemu informacji pasażerskiej.

Wyświetlane dane będą aktualizowane każdego dnia od godz. 5.00 do 22.00. Na tablicach będzie można przeczytać informacje o średniogodzinowym stężeniu pyłu PM10, aktualizowane w oparciu o dane spływające ze stacji pomiarowych.

Kolejne dwie dane to normy maksymalnego stężenia pyłu – pierwsza z nich wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wynosi 300 μg/m3 średniodobowo oraz druga wg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), która określa poziom jako alarmowy, jeśli średniodobowe stężenie pyłów utrzymuje się na poziomie 50 μg/m3 przez 3 dni.

gdansk powietrze dane ze stronytablice gdansk stezenie pylow2 02.03.2018tablice gdansk stezenie pylów 02.03.2018

 

 

 

 

 

Więcej na gdansk.pl/powietrze

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.