Spis treści

Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 3W wyniku badań określone zostały poziomy mocy akustycznej manewrów parkingowych oraz współczynniki korekcyjne realizujące poprawki wcześniej opisane. Są one zebrane w tabeli 1.

Dane wejściowe i współczynniki modelu

Tab. 1. Poziomy mocy akustycznej i współczynniki korekcyjne odniesione do okresu 1 godziny

W tabeli 2 przedstawione są poziomy mocy akustycznej emitowanej podczas wolnego przejazdu odległości 1 m w czasie odniesienia 1 godziny. Wartości przyjęto jako wartości średnie dla zakresu prędkości 5 - 30 km/h i jazdy na pierwszym oraz drugim biegu. Należy je interpretować jako równoważny poziom mocy jaka wyemitowana zostanie podczas przejazdu dystansu 1 m (czyli w czasie t = s/V, gdzie s = 1m, a V jest prędkością jazdy) i która jest skorygowana do czasu obserwacji wynoszącego 1 godzinę.

Tab. 2. Poziomy mocy akustycznej związane z jazdą z małymi prędkościami odniesione do przejazdu jednego metra i czasu jednej godziny

W tabeli 3 omówione są dane wejściowe niezbędne do wykonania obliczeń w oparciu o model CP2009 . Dane te powinny charakteryzować albo cały parking, albo jego wyodrębnioną część. Wyodrębnianie części parkingów jest korzystne wtedy, gdy użytkowanie parkingu (placu manewrowego) nie jest jednolite. Na przykład w pewnych strefach może odbywać się parkowanie samochodów ciężarowych, a w innych samochodów osobowych. Podobnie niektóre strefy mogą być bardziej obciążone w związku z korzystniejszą lokalizacją w stosunku do obsługiwanego obiektu. Często również spotyka się parkingi o niejednolitych nawierzchniach.

Tab. 3. Dane wejściowe

Model CP2009 opisany jest równaniami 1-4 przedstawionymi poniżej:

Model CP2009

Gdzie:
Lw - całkowity poziom mocy akustycznej z parkingu lub jego strefy [dB],
LwO - poziom mocy akustycznej samochodów osobowych [dB],
LwA - poziom mocy akustycznej autobusów [dB],
LwC - poziom mocy akustycznej samochodów ciężarowych [dB],
KwO - korekcja na nawierzchnię drogową dla samochodów osobowych:
KwO = KwOw dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych,
KwO = KwOg dla nawierzchni szutrowej,
KwO = KwOu dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych,
KwO = 0 dla innych nawierzchni,
KwAC - korekcja na nawierzchnię drogową dla autobusów i samochodów ciężarowych:
KwAC = KwACw dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych,
KwAC = KwACg dla nawierzchni szutrowej,
KwAC = KwACu dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych,
KwAC = 0 dla innych nawierzchni.

Komentarze  
jony26
0 #1 jony26 2018-02-05 21:43
co to jest LW0 (1m) we wzorze na poziom mocy akustycznej dla samochodu osobowego ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Redakcja - edroga.pl
0 #2 Redakcja - edroga.pl 2018-02-06 09:28
LWO (1m) to obliczeniowy poziom mocy akustycznej emitowanej podczas wolnego przejazdu drogi o długości 1 m przez samochód osobowy. W uaktualnionym modelu CP 2015 jest on równy 42 dB/m.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.