14Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) pracuje nad wdrożeniem unikatowej metody pomiaru hałaśliwości nawierzchni drogowych i lotniskowych OBSIe (OBSI z ang. On-Board Sound Intensity).

OBSIe to niewielkie urządzenie, w którego skład wchodzą specjalne, bardzo czułe mikrofony, które montuje się bezpośrednio przy kole samochodu pomiarowego. Pozostałe elementy systemu to przetwornik pomiarowy, wzmacniacz sygnału, źródło zasilania oraz komputer przenośny.

Sprzęt pozwala na wykonywanie pomiarów już przy prędkościach rzędu 30-40 km/h. Mierzy hałas na styku opony z nawierzchnią z odległości około 6 cm. Dotychczas stosowano w Europie metodę,  która wymagała znacznie wyższej prędkości: 70-110 km/h. Obniżenie prędkości pomiarowej daje możliwość oceny hałaśliwości różnych rodzajów nawierzchni w miastach.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jedynym w Europie posiadaczem takiego urządzenia. W ramach projektu badawczego, naukowcy przebadali setki kilometrów rozmaitych nawierzchni. Do testów użyto samochodu z napędem elektrycznym, co pozwoliło na wyeliminowanie szumu od silnika i otoczenia.

Wyniki projektu posłużą do tworzenia map akustycznych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych i w aglomeracjach miejskich. Przyczynią się też do dalszego rozwoju technologii nawierzchni drogowych o niskiej emisji hałasu. Z prac badawczych może też skorzystać przemysł samochodowy i oponiarski.

Źródło: IBDiM

Komentarze  
Piotr Mioduszewski
0 #1 Piotr Mioduszewski 2015-11-17 00:14
Proponowałbym zweryfikowanie treści merytorycznej zamieszczonej tu informacji. Metoda OBSI nie jest unikatowa - jest znana od lat 80-tych XX wieku, a od 2000 roku stosowana do oceny hałasu nawierzchni w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo podobna do metody CPX powszechnie stosowanej w Europie i pozostałych częściach świata. Różni się zasadniczo tylko zastosowaniem zdecydowanie droższych sond intensywności (OBSI) w miejsce mikrofonów (CPX). Nie jest prawdą, że jedynie ta metoda umożliwia pomiary z niskimi prędkościami - zakres prędkości pomiarowych obu metod jest identyczny i obie nadają się do wykonywania pomiarów w miastach. Nie jest również prawdą, że możliwość badania różnych rodzajów nawierzchni nie zależy od prędkości pomiarowej!!! Użycie do pomiarów samochodu elektrycznego rzeczywiście mogło wyeliminować hałas silnika ale w żadnym stopniu nie wyeliminowało hałasu otoczenia! IBDiM posiada także sprzęt do pomiarów metodą CPX i doskonale powinien wiedzieć czym różnią się te dwie metody i jak należy je stosować. Tym bardziej dziwi praca prowadzona w IBDiM nad wdrożeniem tej metody w Polsce podczas gdy w całej Europie (i nie tylko) powszechnie stosuje się metodę CPX.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.