edroga467Dolnośląski samorząd prowadzi walkę z tzw. niską emisją, czyli emisją szkodliwych pyłów i substancji podczas spalania węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych.  

Dolny Śląsk prowadzi również konsultacje z samorządami w sprawie wprowadzenia uchwały antysmogowej. W przeprowadzonych ankietach aż 54 gminy zadeklarowały, że chcą, aby województwo dolnośląskie wprowadziło uchwałę antysmogową. Powołany przez marszałka zespół ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim pracuje nad osiągnięciem i utrzymaniem dopuszczalnych parametrów jakości powietrza. Kluczowe jest tu zaangażowanie wszystkich mieszkańców województwa.  

- Analizujemy sytuację w Małopolsce, gdzie wprowadzono już podobną uchwałę zakazującą palenia węglem i drewnem na terenie Krakowa. Współpracujemy z gminami, by określić rzeczywisty udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w emisji całkowitej w województwie, a tym samym efektywną walkę ze smogiem - mówi dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego i przewodniczący zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim.

Po przeprowadzonych konsultacjach, dolnośląski sejmik będzie gotowy do przyjęcia uchwały antysmogowej. Gminy są zobowiązane przepisami unijnymi, by jakość powietrza w ciągu najbliższych lat się poprawiła. Do 2023 roku muszą przeprowadzić inwestycje w tym zakresie.

- Chcemy zatrzymać niskoemisyjne zanieczyszczenie powietrza. Dlatego muszą funkcjonować rozwiązania finansowane np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy dotacji rządowych, aby koszt tego działania w całości nie spoczywał na mieszkańcach regionu - podsumowuje marszałek Cezary Przybylski.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.