environmental protection 326923 960 720Karta jest projektem Pracodawców RP, jej sygnatariuszami-inicjatorami są 33 polskie firmy i organizacje. Dokument ten jest dobrowolną, otwartą inicjatywą zawierającą deklaracje konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej, edukacji ekologicznej oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego.

 

- To mapa drogowa dla polskich przedsiębiorców i pracodawców, którzy są świadomi, jak fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości ma neutralność klimatyczna – podkreśla prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Karta została zaprezentowana 6 listopada br. w Brukseli na konferencji „Neutralność klimatyczna do 2050 roku z perspektywy biznesu”, organizowanej przez Pracodawców RP z Grupą Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Karta ma otwartą formułę – każdy podmiot gospodarczy może ją podpisać w dowolnym momencie. - To dobrowolna deklaracja, którą każdy sygnatariusz zobowiązuje się spełnić w swoim zakresie. Chcemy pomóc polskiej gospodarce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Proekologiczne działania będą opłacalne w długotrwałej perspektywie, bo choć dla wielu firm czy branż neutralność klimatyczna oznacza utrudnienia lub ograniczenie działalności, to nawet i one muszą przeprowadzać zmiany, jeśli nie chcą zostać wypchnięte z rynku przez wybory konsumentów – powiedział dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP.

"Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce” jest również polskim wkładem w inicjatywę Marrakech Business Action for Climate (MBA4C), w której prezydencję sprawują obecnie Pracodawcy RP. Jest to porozumienie 47 stowarzyszeń pracodawców i organizacji biznesowych z całego świata, wspierających swoje państwa w implementacji Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

- Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu jest wystarczająco trudne. Że dołożenie kolejnych reguł może budzić niechęć i obawy. Tak, może. Ale tylko jeśli będziemy patrzeć w perspektywie najbliższego roku obrachunkowego. Nasze życie sięga o wiele dalej – dopiero ta życiowa perspektywa jest właściwa – uważa Andrzej Malinowski. Jego zdaniem, polski biznes zdaje sobie sprawę, że nie można już zwlekać z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Muszą one nastąpić tak w funkcjonowaniu wewnętrznym firm, jak i w procesach technologicznych oraz relacjach z klientami i dostawcami. Z tego powodu, oprócz dążenia do neutralności klimatycznej jako elementu misji przedsiębiorstw, Karta wprowadza zasadę „integralności proekologicznej”, której należy przestrzegać zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. - Nie możemy przestrzegać zasad proekologicznych jedynie w godzinach pracy. Nie możemy produkować ekologicznie funkcjonujących produktów z pomocą nieprzyjaznych środowisku technologii.
Integralność proekologiczna oznacza neutralne dla środowiska produkty wytwarzane w neutralny dla środowiska sposób – czytamy w Karcie.

Ważnym elementem deklaracji polskich przedsiębiorców i pracodawców jest też wsparcie edukacji oraz promocja zrównoważonej konsumpcji. „Proekologiczne zmiany technologiczne pociągną za sobą m.in. zmiany na rynku pracy, w niektórych branżach gospodarki będą to z pewnością zmiany trudne. Wszystkie te zmiany muszą być poprzedzane odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, adresowanymi do pracowników oraz społeczeństwa” – piszą sygnatariusze.

Wielu sygnatariuszy Karty już realizuje działania wpisujące się w jej założenia. Grupa Żywiec w tym roku uruchomiła akcję „Daj butelce drugie życie”, umożliwiając konsumentom łatwe oddawanie butelek zwrotnych bez paragonu w ponad 3 tysiącach punktów sprzedaży w całym kraju. - Stale zmniejszamy emisję CO2 na każdym etapie naszej działalności. W ciągu ostatniej dekady ograniczyliśmy emisję w produkcji piwa o blisko połowę, a dzięki współpracy z partnerami udało nam się ograniczyć emisję CO2 w transporcie piwa o ponad połowę od roku 2011. Inwestujemy w zielone źródła energii, naszym celem jest, aby do 2030 roku nasze piwa były warzone w 70 proc. z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Chronimy zasoby wody i ograniczamy jej zużycie, na każdy hektolitr piwa wykorzystujemy 2,8 hl wody – to jeden z najlepszych wskaźników w branży, a w procesie produkcji dbamy o to, żeby nic się nie marnowało – mniej niż 2 proc. pozostałości po produkcji piwa trafia na składowisko – mówi Magdalena Brzezińska, kierownik działu spraw korporacyjnych Grupy Żywiec.

Jak podkreśla Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, dla polskiego sektora piwowarskiego ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne jest sprawą priorytetową. - Oczekują tego zarówno nasi klienci, którzy w swoich codziennych zakupach coraz częściej kierują się kryterium ekologicznym w odniesieniu do wybieranych produktów, jak też sami producenci są świadomi, że poszanowanie zasobów naturalnych stanowi warunek dla funkcjonowania branży piwowarskiej w przyszłości – mówi Morzycki.

- Wszystkie największe browary w Polsce realizują cele gospodarki obiegu zamkniętego. Ograniczana jest ilość odpadów, które są ponownie wykorzystywane lub przetwarzane. Największy postęp browary osiągnęły w zakresie redukcji emisji CO2 oraz w ograniczeniu zużycia wody, która jest podstawowym zasobem naturalnym wykorzystywanym w browarnictwie – dodaje.

- Drewno to naturalny, odnawialny i podstawowy surowiec dla jednego z wiodących sektorów polskiego przemysłu. Dzięki rosnącym zasobom, Lasy Państwowe systematycznie zwiększają podaż drewna bez szkody dla trwałości lasów – z 17 mln m3 w 1990 roku do ponad 40 mln m3 w 2018 roku. Lesistość Polski wzrosła z ok. 21 proc. w 1945 roku do 30 proc. w tym roku, a w 2050 roku ma to być 33 proc. Aż 38 proc. powierzchni zarządzanej przez nas uczestniczy w unijnym programie Natura 2000 – mówi Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. - Przy pozyskaniu ponad 40 proc. drewna dokonujemy jednocześnie całkowitej lub częściowej przebudowy drzewostanów, wprowadzając gatunki lepiej przystosowane do zmian klimatu. W latach 2017-2046 Leśne Gospodarstwa Węglowe pochłoną dodatkowo 1 mln ton CO2 – zapowiada.

- Od lat konsekwentnie podejmujemy działania proekologiczne. Umożliwiamy nie tylko korzystanie z zielonej energii w domu i w firmie, ale też oferujemy przyjazny środowisku sposób poruszania się po mieście, udostępniając największy w Polsce elektryczny car sharing ‘innogy go!’ – mówi Aleksandra Smyczyńska, szefowa komunikacji Innogy Polska. - Inwestujemy również w panele fotowoltaicznie oraz lądowe farmy wiatrowe. Aktualnie do spółki należy aż osiem farm wiatrowych w Polsce, o mocy ponad 240 MW. Niedawno, jako pierwsza energetyczna firma na rynku, stworzyliśmy program ‘innogy goes green’, którego celem jest zaangażowanie zarówno pracowników firmy, jak i jej klientów w działania proekologiczne oraz wspieranie i promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku – podkreśla.

Sygnatariuszami-założycielami Karty są 33 polskie firmy i organizacje, które zadeklarowały realizację jej założeń jako pierwsze. Są to: Bank Ochrony Środowiska, Born Electric, Centrum Medyczne ENEL-MED, Deloitte Poland, Doradztwo - Wojciech Kułagowski, Elimen Group, EMITEL, Grupa Żywiec, ING Bank Śląski, Innogy Polska, Instytut Energetyki Odnawialnej, Instytut Staszica, Kantar Polska, KARMAR, Konfederacja Lewiatan, Lasy Państwowe, LinkCity, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Orange Polska, ORPEA Polska, Panek, Philip Morris Polska, PKN Orlen, PKO Bank Polski, Pracodawcy Przemysłu Lekkiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Servier Polska, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie.

Źródło: Pracodawcy RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.