KotlarzaW Katowicach wykonano rewitalizację sześciu skwerów o wartości ponad miliona złotych.

 

- Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowa naszego miasta to tereny zielone – parki, lasy, skwery. Przygotowujemy się do rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów, a także tworzenia nowych parków w Katowicach. Jednocześnie realizujemy szereg mniejszych, zielonych inwestycji w dzielnicach, które są odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców, by więcej zieleni pojawiło się także w terenach zabudowanych. W ramach aplikacji wCOP drzewo Zakład Zieleni Miejskiej realizuje właśnie nasadzenia poł tysiąca nowych drzew, a w ostatnich tygodniach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył prace nad rewitalizacją kolejnych podwórek i skwerów. Ponadto usuwane jest pseudo graffiti z elewacji budynków w ponad 50 miejscach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zielone inwestycje
Pierwsza rewitalizacja dotyczy zieleńca na Wełnowcu przy ul. Kotlarza 15 i 19 oraz wzdłuż alejki położonej pomiędzy budynkami przy ul. Kotlarza 15-15b i 17-17b oraz ul. Kotlarza 11-11e. Wartość tej inwestycji to 470 tys zł. W ramach rewitalizacji wymieniono nawierzchnię chodnika, a wydepty zostały zamienione w nowe alejki. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci, a całość uzupełniła nowa zieleń i rekultywacja trawników wraz ze wzmocnieniem skarp. W ramach nasadzeń pojawiły się nowe drzewa – głogi i sosny, a także berberysy, bluszcze i barwinek.

W Szopienicach wyremontowano natomiast podwórze przy nieruchomościach ul. Chemiczna 1,3,5 i ul. Szabelniania 6. Kosz inwestycji to ok. 271 tys. zł. Rewitalizacja polegała na przebudowie istniejących schodów, budowie pochylni dla niepełnosprawnych, a także przebudowie układu chodników.

SzabelnianaZielenogórska Świdnicka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- W ramach inwestycji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, powstał parking dla 10 samochodów, a także infrastruktura pod pojemniki na odpady. Zmieniliśmy także lokalizację placu zabaw, który został oddalony od drogi. Zakupiliśmy nowe urządzenia zabawowe, a także ławki i kosze na śmieci. Całość uzupełnia rewitalizacja zieleni. Na podwórzu nasadziliśmy ponad 900 drzew, krzewów, pnączy i bylin – mówi Marcin Gawlik, zastępca dyrektora KZGM.

Także w Szopienicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 13-15, za kwotę 114 tys zł. przeprowadzono rewitalizację skweru zieleni, w ramach której wyłożono kostką nowe chodniki, posadzono drzewa i krzewy ozdobne (m.in. róże płożące i hortensje) oraz kwiaty wczesnowiosenne, a przy istniejących płotach wysadzono bluszcze. Przestrzeń wyposażono również w elementy małej architektury, jak wiata śmietnikowa, ławki i kosze na śmieci, a całość doświetlono lampami solarnymi. Łącznie, do chwili obecnej (gdyż trwają jeszcze, za kwotę ok. 30 tys. zł, prace przy ul. Zamenhofa 40), zrewitalizowano zieleń na powierzchni około 2400 m2.

Kolejną inwestycję zakończono w ubiegłym tygodniu w Ligocie. W ramach przyznanych przez miasto Katowice środków na rewitalizację terenów zielonych, KZGM w Katowicach przeprowadził rewitalizację zaasfaltowanego terenu przy ul. Zielonogórskiej 2-4 i Świdnickiej 1-3. Koszt rewitalizacji terenu to ok. 450 tysięcy zł. W ramach prowadzonych prac, usunięto i zutylizowano nawierzchnię asfaltową, wybudowano parking z 15 miejscami postojowymi oraz wykonano nowe ścieżki z wielowymiarowej kostki brukowej bezfazowej wokół wiaty śmietnikowej i parkingu. Wybudowany został zielony plac rekreacyjny, gdzie pojawiły się ławki i kosze na śmieci oraz liczne nasadzenia – w tym śliwa wiśniowa, grusza drobnoowocowa kilkanaście rodzajów krzewów i bylin. Zamontowano 6 szt. lamp, oświetlających parking i doświetlających skwer wypoczynkowy, wykorzystujących energię słoneczną.

Za kwotę ponad 82 tys. zł także na ukończeniu są prace rewitalizujące zieleń, ale w tym przypadku w rejonie ul. Tysiąclecia 4.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.