edroga153W ramach unijnego, międzynarodowego projektu „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu „INTERREG EUROPA LENTRALNA” . W pierwszy kroku zaplanowano realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach (przede wszystkim w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, domach pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza.

 

Powstanie również prezentacja multmedialna wyników na utworzonej platformie internetowej. W rezultacie Katowice zajmą pozycję krajowego lidera, jeśli chodzi o liczbę czujników miejskich, ze wskaźnikiem 0,77 czujnika na km2. Koszt realizacji projektu to ponad 290 tys. euro.

- Już w sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice” w ramach europejskiego projektu AWAIR. Będzie to największy tego typu system w Polsce, składający się z 127 czujników zamontowanych na terenie całego miasta oraz 154 ekranów, na których będą się pojawiały informacje o stanie jakości powietrza w całym mieście. Informacje te będą również dostępne poprzez stronę internetową oraz w wersji dla urządzeń mobilnych. W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni, z wykorzystaniem miejskiego systemu monitoringu KISMIA, co pozwoli nam działać z wyprzedzeniem. To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili, czyli przykładowo ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefniować geografcznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów – w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych. Zgodnie z umową pierwsze czujniki powinny działać w listopadzie jeszcze przed rozpoczęciem grudniowego Szczytu Klimatycznego COP 24 - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.