DSC 9696W dniach 16-17 września w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

Zaledwie dzień wcześniej, również w ramach Krakowskich Dni Drogowo-Mostowych, zakończyło się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015

Forum „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” odbędzie się jako następstwo potrzeb branży przedstawionych podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z mostów – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013” oraz II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”.

Poprzednie edycje, które odbyły się w 2013 i 2014 r. w Krakowie, wzbudziły duże zainteresowanie. Spotkania zainspirowały dyskusję na temat aktualnych rozwiązań technologicznych oraz aspektów prawnych ich wdrożenia.

Forum ODWODNINIE 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń odwodnieniowych, kosztów ich realizacji, trwałości oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2015 jest danie sposobności uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

program

Portal edroga.pl jest patronem medialnym Krakowskich Dni Drogowo-Mostowych 2015.

banner

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.