environmental protection 326923 960 720Do 27 maja br. można zgłaszać propozycje prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji, która odbędzie się 22 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Konferencja Środowisko Informacji jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Przedsięwzięcie finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematem przewodnim konferencji jest aktywny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie gromadzonych m.in. przez resort środowiska, samorządy, organizacje pozarządowe oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk korzystania z danych, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Adresatami konferencji są przedstawiciele administracji rządowej, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, prawnicy, naukowcy, przedsiębiorcy branż środowiskowych oraz wszyscy, którzy mają lub będą mieli potrzebę wykorzystania danych o środowisku.

Zgłaszane propozycje wystąpień powinny być związane z dostępem i wykorzystaniem danych środowiskowych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:
- wykorzystanie danych środowiskowych do zarządzania przestrzenią publiczną (przez m.in. gminy, samorządy, miasta, parki narodowe, lasy),
- wykorzystanie otwartych danych publicznych,
- wykorzystanie narzędzi open source w środowisku,
- teledetekcja w praktyce - wyniki projektów,
- nowe technologie w pozyskiwaniu danych o środowisku,
- realizowane projekty w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE,
- oceny oddziaływania na środowisko.

Propozycje prezentacji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, zarówno obecnie realizowanych, jak i zakończonych, w tym również takich które były już omawiane podczas poprzednich edycji Konferencji, a obecnie można pokazać uzyskane rezultaty. Spośród otrzymanych propozycji wybrane zostaną te, które wpisują się w tematykę poszczególnych sesji, ukazując nowe, innowacyjne rozwiązania.

Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny, nie są również zwracane koszty podróży. Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisach internetowych organizatorów.

Źródło: GDOŚ i Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.