edroga165Radni województwa przyjęli tzw. uchwałę antysmogową dla Gminy Miejskiej Kraków, która zakazuje m.in. ogrzewania domów węglem i drewnem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Jak podkreślał w trakcie sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Jacek Krupa, to przełomowy krok w walce o lepsze powietrze w regionie.

- Jest to historyczny krok. Cieszymy się, że została w ten sposób otwarta droga do likwidacji niskiej emisji pochodzącej z pieców węglowych na terenie Krakowa i do 2019 roku ten problem powinno udać się całkowicie załatwić dla dobra mieszkańców - mówił tuż po wynikach głosowania nad uchwałą marszałek Jacek Krupa.

- Kraków czeka na tę uchwałę. Dowodzi tego pozytywny wynik konsultacji społecznych, w którym zdecydowana większość mieszkańców chce tego zakazu - mówił w trakcie sesji Sejmiku Wojciech Kozak.

Uchwała antysmogowa dotyczy Krakowa i wprowadza całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczone do stosowania rodzaje paliw przepisy określają gaz i lekki olej opałowy.

Warto dodać, że zapisy uchwały antysmogowej zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Małopolski, którzy dzielili się swoimi uwagami w trakcie konsultacji społecznych (trwały do 8 grudnia 2015 r). W efekcie wpłynęło 4799 uwagi, z czego aż 4629 to wypowiedzi poparcia dla całkowitego zakazu (ponad 4,3 tys. zostało zebranych przez Krakowski Alarm Smogowy). Całkowity sprzeciw wobec wprowadzania ograniczeń w zakresie stosowania paliw stałych w Krakowie zgłosiło zaledwie 25 osób.

***
Oszacowano, że z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Krakowie umiera rocznie kilkaset osób. Według ekspertów, jeśli uda się zredukować poziom średniorocznego stężenia PM2,5 do poziomu 25 µg/m3, liczbę zgonów zmniejszyłaby średnio o 232. W przypadku redukcji do poziomu 10 µg/m3 (zalecenia WHO) o 612. Dodatkowo oszacowano, że statystyczny krakowianin żyłby średnio o rok dłużej, gdyby udało się zredukować średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 do 15 µg/m3.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze  
Piotr Sobota
-1 #1 Piotr Sobota 2016-01-26 12:14
Czuję się jakbym czytał o "historycznym" zwycięstwie nad stonką ziemniaczaną zesłaną przez wrogi lud amerykański na ziemie polski ludowej. Decyzja o niepaleniu węglem jest równie do szpiku kości propagandowa i zakłamana - nie ma mowy o tym, że ciepłowni nie chce się wydawać kasy na podłączenie odbiorców w trudnych miejscach, m.in. na Starówce, a zakaz węgla służy też temu żeby ludzie płacili więcej - kupowali drogie zachodnie technologie i drogi wschodni gaz.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.