15322 czerwca oficjalnie ruszył projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce. Dzięki staraniom samorządu udało się zachować pierwotną wysokość dotacji od Komisji Europejskiej (ok. 42 mln zł). Co więcej, w działania włączyli się nowi partnerzy, w tym województwo śląskie. Projekt LIFE ma być realizowany do 2023 roku.

- Wszyscy pamiętamy nasze obawy, kiedy po okresie optymizmu związanego z przyznaniem dofinansowania z Komisji Europejskiej, pod znakiem zapytania stała dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Paradoksalnie ta sytuacja spowodowała, że projekt LIFE zyskał większy rozgłos. W Małopolsce zainteresowanie nim wzrosło dwukrotnie, a ostatnio, jako 57 partner dołączyło województwo śląskie. Cieszy nas to tym bardziej, dlatego że ze Śląskiem łączą nas szczególne relacje partnerskie – mówił marszałek Jacek Krupa.

Aktualnie w projekt LIFE jest zaangażowane 56 małopolskich gmin i 6 partnerów, w tym czeskie ministerstwo środowiska, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krakowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii (ESCO), The Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). W obowiązującym wariancie wzrósł wkład własny wszystkich partnerów. W sumie wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach, którzy będą: wspierać wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania. Dodatkowo będzie funkcjonowało Centrum  Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne – znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia. Planuje się również utworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Warto podkreślić, że projekt zintegrowany LIFE, którego koordynatorem jest województwo małopolskie, został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy z 39 projektów z całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego KE zdecydowała o przyznaniu tak wysokiej dotacji.

- Chciałbym, żeby ten projekt służył jako wzór dla innych regionów nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że ten projekt zakończy się wielkim sukcesem, czego serdecznie życzymy – mówił dyrektor ds. środowiska  Christian Strasser, który w Komisji Europejskiej odpowiada za projekt LIFE.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej docenili w ten sposób działania, jakie województwo małopolskie podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza. – Jakość powietrza to problem, który dotyczy całej Europy. Jednym ze wskaźników, który bardzo dobrze to obrazuje jest tzw. pył zawieszony. Niestety z jego przekroczonymi normami zmaga się wiele państw Europy Zachodniej, np. Belgia. Chociaż dane pokazują, że w najgorszej sytuacji są państwa środkowej i wschodniej Europy - powiedział Guido de Wilt z Dyrektoriatu ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.