zieleń LDZ 1Tysiące drzew i setki tysięcy krzewów pojawią się w tym roku w Łodzi. Drzewa to ważny aspekt naszego życia, który w miejskie przestrzeni daje cień, obniża temperaturę, wpływa na poprawę środowiska, oraz poprawia estetykę ulic. Dlatego każda z realizowanych inwestycji obejmuje nasadzenie wielu sztuk drzew i krzewów. W tym roku posadzonych zostanie 2,5 tys. drzew, oraz 285 tys. krzewów.

 

Najwięcej drzew w ostatnim czasie pojawiło się wzdłuż Nowowęglowej. To aż 290 nasadzeń. Szpalery drzew pojawią się również na każdej przebudowywanej ulicy w centrum w ramach rewitalizacji obszarowej. Ulica Traugutta to 39 nasadzeń uzupełniający istniejący szpaler drzew. Dużo nowych drzew pojawi się również przy realizowanej drodze rowerowej wzdłuż Zgierskiej i Zachodniej.
Tutaj nasadzone zostaną 63 drzewa. Łącznie we wszystkich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich pracach nasadzonych zostanie ponad 1,3 tys. drzew i 285 tys. krzewów.

Kolejne 1,2 tys. drzew w tym roku posadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, który nasadzenia wykona między innymi w parkach na Julianowie, Stokach, czy na Zdrowiu. Drzewa ZZM zasadzi również na skwerach i wzdłuż ulic.

NASADZENIA 2019zieleń LDZ 3zieleń LDZ 4

 

 

 

 

 

 

 

Gatunki drzew są skrupulatnie dopasowywane do lokalizacji i do każdego gatunku dobierane są towarzyszące mu krzewy, byliny i trawy. Całość ma tworzyć przemyślany botanicznie zielony teren i cieszyć oko mieszkańców. W łódzkich parkach i na ulicach pojawią się między innymi: klon jawor, lipa drobnolistna, dąb bezszypułkowy, grab, buk zwyczajny, wiśnia pikowana, jarząb mączny, kasztanowiec czerwony, jarząb szwedzki, głóg pośredni, robinia akacjowa, sosna czarna, brzoza pożyteczna, czy miłorząb dwuklapowy.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.