Stolica Słowenii zdobyła tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy 2016 roku. Lublana została doceniona za podnoszenie świadomości ekologicznej wśród obywateli, strategię zrównoważonego rozwoju „Vision 2025”, wdrożenie wielu ekologicznych rozwiązań w ciągu ostatniej dekady oraz imponującą sieć transportową.

 

Tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy jest corocznie nadawany za zaangażowanie w poprawę jakości środowiska miejskiego. Aby go zdobyć, miasto musi dobrze udokumentować osiągnięcie wysokich standardów ochrony środowiska oraz zobowiązać się do bieżących i przyszłych ambitnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jury było pod wrażeniem strategii zrównoważonego rozwoju Lublany „Vision 2025”, która prezentuje zintegrowane podejście do zarządzania środowiskiem. Program Ochrony Środowiska, Plan Zrównoważonej Mobilności oraz Energii, a także Strategia Elektromobilności zostały stworzone w celu dążenia w kierunku zintegrowanej wizji miasta. Lublana poczyniła znaczne postępy w zakresie tzw. zielonych zamówień, które stanowią już około 70 proc. miejskich zakupów.

Transport w Lublanie zmienił się ogromnie w ciągu ostatniej dekady. Miasto, które było zdominowane przez samochody, zaczęło stosować ekologiczne rozwiązania. W 2013 roku Lublana w ramach ograniczenia ruchu samochodowego, wprowadziła pierwszeństwo dla pieszych, rowerzystów oraz komunikacji publicznej. Wzrasta liczba podróży rowerowych, w tym z wykorzystaniem systemu rowerów publicznych „BicikeLJ”. W 2012 roku miasto przyjęło cel, zgodnie z którym w 2020 roku tylko jedna trzecia podróży ma się odbywać prywatnymi samochodami, a reszta z wykorzystaniem  transportu publicznego oraz pojazdów niemechanicznych.

Wnioski o przyznanie tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy 2016 roku złożyło dwanaście miast. Każdy z nich został oceniony przez międzynarodowy panel dwunastu ekspertów. Wśród pięciu finalistów znalazły się: Essen, Lublana, Nijmegen, Oslo i Umeå. Przedstawiciele tych miast zaprezentowali się przed jury złożonego m.in. z członków Komisji i Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska czy Europejskiego Biura Ochrony Środowiska. Miasta oceniane są na podstawie wskaźników dotyczących: klimatu, lokalnego transportu, zieleni miejskiej, przyrody i bioróżnorodności, jakości powietrza, jakości środowiska akustycznego, produkcji i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków, ekoinnowacji i zrównoważonego rozwoju, wydajności energetycznej i zintegrowanego zarządzania środowiskiem.

Tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy jest przyznawany od 2010 roku w celu zachęcenia miast do angażowania się w ochronę środowiska, poprawę jakości życia, a także promowania najlepszych praktyk. Do tej pory Zielonymi Stolicami zostały: Sztokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhaga, Bristol (2015) oraz Lublana (2016).

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.