edroga094Przez miesiąc trwał nabór projektów do trzeciej edycji Zielonego Budżetu. Zgłoszonych zostało 99 projektów na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

 

- Niesłabnące zainteresowanie Zielonym Budżetem to dla mnie czytelny sygnał, że należy go rozwijać. Te 99 projektów wskazuje, co jest ważne dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję za każdy wniosek i każdy pomysł. Liczę na twórczą pracę ekspertów oraz sprawną realizację wskazanych do wykonania projektów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wnioski składano w siedmiu kategoriach. Ich autorami są zarówno mieszkańcy jak i Rady Dzielnic czy organizacje pozarządowe. Najdroższe projekty opiewają na kwotę dwóch milionów złotych.

Kategorie wraz z liczbą zgłoszonych projektów:
- ochrona zieleni istniejącej (24),
- nasadzenia przyuliczne (25),
- skwery (15),
- rabaty (3),
- meble miejskie (5),
- dokumentacja projektowa (8),
- inne (19).

Wydziały Urzędu Miasta oraz Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie sprawdzają obecnie formalną możliwość realizacji projektów, tj. własność gruntów, stan prawny nieruchomości, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, układ infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowane już inwestycje, zgodność z przepisami prawa oraz możliwość realizacji w ciągu jednego roku. Po tym etapie, zespół ekspertów oceni je pod kątem merytorycznym.

Oceny tej dokonają eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu, pracownicy akademiccy:
- Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna,
- Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu,
- Margot Dudkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
- Bartłomiej Kwiatkowski - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
- Marcin Skrzypek – inicjator i animator, Forum Kultury Przestrzeni, Członek Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin,
- Szymon Pietrasiewicz – animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury,
- Jan Kamiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin.

Realizację Zielonego Budżetu, podobnie jak w pierwszej i drugiej edycji, będzie nadzorowała Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy pod koniec stycznia 2019 roku.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.