edroga222Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadza Zielony Budżet Obywatelski. W przyszłym roku na projekty związane z zielenią miasto odda do dyspozycji mieszkańców dodatkowe 2 mln zł. Nabór wniosków ruszy jesienią, a ich realizacja od wiosny 2017.

- Tegoroczna akcja ukwiecania Lublina spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, dlatego ruszamy z kolejnymi działaniami. Sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, w jakiej przestrzeni chcą przebywać, dlatego decyzje w tym zakresie oddajemy w ich ręce. To już kolejny projekt służący upiększaniu naszego miasta - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Realizację Zielonego Budżetu Obywatelskiego będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta, które zweryfikują wnioski pod kątem formalnym. Ocena merytoryczna projektów zostanie dokonana przez powołany w tym celu zespół złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu, po spotkaniach publicznych z projektodawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.

Realizacja projektów będzie możliwa przede wszystkim na terenach gminy, ale w przypadku projektów o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności, także na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku jednak konieczne będzie zawarcie stosownego porozumienia i zapewnienie, że teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Projekty będą mogły obejmować także obszar tzw. pasa drogowego.

Istotnym warunkiem jest także procentowy udział zieleni w całości projektu. W stosunku do małej architektury nie może on być mniejszy niż 70%.

***
Miasto zrealizowało 11 projektów nasadzeń w pasach drogowych i zagospodarowało zielenią 5 rond. W tym roku powstaje 7 nowych skwerów, a nasadzenia ponad 8,5 tys. krzewów pojawią się jeszcze w kilkunastu miejsach. Obecnie realizowany jest również m.in. projekt zagospodarowania wąwozu na Kalinowszczyźnie. W roku 2015 łącznie posadzono 1061 drzew, 12 439 krzewów, ustawiono 46 konstrukcji kwiatowych, 27 donic, a kwiatami udekorowano ul. Lubartowską.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.