edroga153Miasto Lublin rusza z nową kampanią edukacyjną pod nazwą: „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobra atmosferę”. Urząd Miasta, Spółki Miejskie oraz Straż Miejska integrują swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmując edukację ekologiczną i proponując mieszkańcom Lublina możliwość skorzystania ze specjalnej oferty.

 

– Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, w związku z czym wszyscy musimy dbać o jego czystość i jakość. Rozpoczynamy szeroką kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców naszego miasta. Będziemy edukować, zwracać uwagę na aktualne problemy i proponować konkretne rozwiązania. Od lat podejmujemy działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. To m.in. dopłaty do wymiany pieców, przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, działania EkoPatrolu Straży Miejskiej czy rozwój ekologicznego transportu zbiorowego. Bez zaangażowania mieszkańców te działania nie byłyby kompletne, dlatego zachęcamy do wspólnej pracy, która przyczyni się do poprawy jakości naszego życia i zdrowia oraz stanu środowiska – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Kampanię zainauguruje wystawa na temat wpływu samych mieszkańców na ograniczenie niskiej emisji, w przestrzeni miasta pojawią się informacje na billboardach, w autobusach oraz przystankach autobusowych. Wszystkie lubelskie placówki oświatowe otrzymają przygotowane scenariusze lekcji i materiały edukacyjne do wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć. Dodatkowo, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprowadzi w wybranych placówkach tzw. lekcje ciepła. W przestrzeni miejskiej planowane są happeningi z udziałem miejskich spółek. Wydarzenia związane z kampanią można będzie śledzić na portalach społecznościowych: Miasto Lublin i Miasto to też Twój dom.

Tworzenie nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy coraz bardziej interesują się tematyką jakości powietrza w mieście. To również realizacja jednej z rekomendacji Panelu Obywatelskiego. Równolegle do organizowanej kampanii będą prowadzone liczne działania i inicjatywy związane z jakością powietrza, będące kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin prowadzi ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do 50% kosztów działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny bardziej ekologiczny: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła lub system hybrydowy.

Dotychczas na realizację Programu miasto wydało ok 3 mln zł, co pozwoliło na likwidację przeszło 500 pieców i kotłów. Początkowo Program nie cieszył się dużym zainteresowaniem. W 2013 r. wypłacono łączną kwotę dotacji na ok. 230 tys zł., ale już w roku 2019 przeznaczono na ten cel 1 mln zł i podpisano 140 umów. Zagwarantowanie w budżecie miasta 1 mln zł na Program Ograniczania Niskiej Emisji wiąże się z realizacją rekomendacji Panelu Obywatelskiego.

plakat1plakat2plakat3plakat4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin poprzez inwestycje w ekologiczny transport miejski wychodzi naprzeciw problemom, z którymi borykają się współczesne miasta m.in. zanieczyszczeniem powietrza. 70% autobusów w Lublinie to pojazdy posiadające normę zużycia paliwa Euro 5 i Euro 6. Komunikacja miejska już dzisiaj spełnia najwyższy przewidziany w ustawie o elektromobilności 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych.

W 2021 r. po realizacji projektów unijnych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów – miasto osiągnie 50% udziału pojazdów elektrycznych w całym taborze pojazdów komunikacji miejskiej. To ważne, bo autobus, który emituje niewiele większą ilość spalin niż samochód osobowy, przewozi tyle osób ile 100 samochodów osobowych. Spółka LPEC realizuje trzy projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość projektów przekracza 151 mln zł, wartość dofinansowania z UE to blisko 74 mln zł. LPEC prowadzi rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła systemowego w dzielnicach Węglin Południowy i Sławinek. Obecnie trwa szacowanie kosztów związanych z przyłączeniem do sieci w tych dzielnicach. przygotowania wstępnej oferty oraz wyboru firmy, która przeprowadzi badanie rynku. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. od 2014 roku realizuje projekt edukacyjny z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej pt. „Lekcja ciepła”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II szkół podstawowych. Celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Lublinie włącza się także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, które w I kwartale 2020 roku planuje uruchomić farmę fotowoltaiczną o mocy 1 840 kWp. Biogaz powstający w procesie fermentacji w oczyszczalni ścieków Hajdów jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej zużywanej na potrzeby własne oczyszczalni, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Straż Miejska Miasta Lublin kontynuuje działania kontrolne w zakresie spalania niedozwolonych substancji oraz akcje edukacyjne.

Funkcjonariusze obserwują wzrost świadomości społecznej mieszkańców poprzez zmniejszanie się zjawiska spalania śmieci w gospodarstwach domowych. W lutym 2019 r. przeprowadzone zostały badania poziomu pyłów zawieszonych na terenie Lublina, na podstawie których opracowano mapę poziomu zanieczyszczeń powietrza w mieście. Będzie dodatkowym instrumentem pozwalającym na skuteczne patrolowanie miasta szczególnie na obszarach, gdzie zagrożenie jest największe. W latach 2014-2019 Straż Miejska przeprowadziła 3121 interwencji dotyczących spalania w piecach (w tym 574 w 2019 roku).

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.