edroga172W Lublinie rozpoczął się wiosenny etap zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. 26 kwietnia na kasztanowcach pojawiły się pierwsze opaski lepowe. Będą one zakładane sukcesywnie, zaczynając od kasztanowców w okolicy ul. Głębokiej, Miasteczka Akademickiego i al. Kraśnickiej.

W sumie do końca następnego tygodnia założonych zostanie blisko 2600 opasek na drzewach rosnących na miejskich skwerach, parkach, pasach drogowych i terenach użyteczności publicznej, rosnących przy placówkach oświatowych, czy ośrodkach pomocy społecznej.

Kasztanowce białe, których dotyka problem szrotówka kasztanowcowiaczka, w pierwszym etapie są zabezpieczane przed owadami opaskami lepowymi, na wysokości około 150 cm. Jest to mechaniczna walka ze szkodnikiem, która ma na celu zmniejszenie jego populacji i ochronę drzewa przed pierwszym miotem szrotówka. Opaski zdejmowane są z kasztanowców w połowie czerwca. Drugi etap zabezpieczenia kasztanowców polega na naklejeniu pułapek lepowych w koronach drzew (co ma na celu zmniejszenie populacji drugiego miotu). Działania te są podejmowane w zależności od potrzeb, jak i panujących warunków atmosferycznych, w okresie miesięcy jesiennych.

Dzięki zabezpieczaniu drzew odpowiednimi środkami, możliwe jest przedłużenie wegetacji kasztanowców białych w Lublinie. Drzewa będą zielone dłużej, od 6 do 8 tygodni, co znacząco poprawia estetykę miasta. Akcja trwa już od piętnastu lat. Prace finansowane są z budżetu miasta i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy etap prac to koszt około 30 tysięcy złotych.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.