edroga153Małopolska od kilku lat aktywnie walczy o poprawę jakości powietrza w regionie. Służyć temu mają kolejne, odważne działania: przyjęta w styczniu tego roku uchwała antysmogowa czy projekt zintegrowany LIFE, za który region zbiera pochwały od Komisji Europejskiej. Aby działania te były jeszcze skuteczniejsze województwo małopolskie przystąpiło do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza. Każdy mieszkaniec regionu może zgłosić swoje uwagi do 29 lipca br.

Program Ochrony Powietrza to strategia, zgodnie z którą do 2023 roku w Małopolsce ma zdecydowanie poprawić się jakość powietrza, a poziom zanieczyszczeń, w tym najgroźniejszych pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, powinien mieścić się w dopuszczalnych normach. Przyjęty w 2013 roku program wskazywał główne źródła, które pogarszają stan powietrza. Głównymi „winowajcami” okazały się: przestarzałe kotły na paliwa stałe używane do ogrzewania oraz duże natężenie transportu w Krakowie. Efekty trzech lat obowiązywania programu są namacalne - 22 tys. wymienionych starych źródeł spalania węgla i inwestycje o wartości 585 mln zł, co pozwoliło zredukować emisję do powietrza ponad 350 ton pyłów i 180 kg szkodliwego benzo(a)pirenu.

Żeby jednak walka o zdrową atmosferę w Małopolsce była jeszcze skuteczniejsza konieczna jest aktualizacja Programu Ochrony Powietrza. W szczególności ma ona dotyczyć weryfikacji dotychczasowych działań oraz określenia wyzwań na przyszłość. – Małopolanie mają coraz większą świadomość zagrożeń płynących ze złej jakości powietrza, jakim oddychają. Dlatego liczymy na duże zaangażowanie mieszkańców, na ich propozycje i udział w konsultacjach. Chcemy, żeby ten nowy dokument odzwierciedlał ich oczekiwania – przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Do 29 lipca br. każdy mieszkaniec, organizacja lub instytucja może zgłosić uwagi i wnioski, które będą przeanalizowane w ramach przygotowywanego dokumentu. Zgłoszenia można kierować elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

We wrześniu w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie oraz w Nowym Targu odbędą się konsultacje, podczas których zaprezentowane zostaną proponowane działania, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach nowego programu.
Konsultacje społeczne projektu nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ruszą prawdopodobnie w listopadzie. W tym czasie będzie on opiniowany przez gminy i powiaty, a każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje stanowisko, zgłosić uwagi i wnioski do przygotowanego projektu dokumentu.

Postęp prac na nowym programem, plan konsultacji oraz niezbędne materiały można znaleźć na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.