dym12 stycznia Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej, uwzględniający uwagi zgłoszone w trakcie miesięcznych konsultacji społecznych. Teraz projekt dokumentu trafi do małopolskich radnych, którzy ostateczną decyzję co do wprowadzenia uchwały podejmą na najbliższej sesji, 23 stycznia.

- Od początku tego tygodnia Małopolska dusi się w smogu. Po raz pierwszy w tym okresie grzewczym przekroczyliśmy poziomy alarmowe pyłu PM10, czyli 300 μg/m3. W Krakowie dotarliśmy do niechlubnego poziomu 330 μg/m3, jeszcze gorzej było w Nowym Targu. Musimy zdecydowanie powiedzieć dość! Obiecaliśmy Małopolanom czystsze i zdrowsze powietrze. Oczywiście wprowadzenie odpowiednich przepisów to dopiero początek długiej drogi. Przed nami wielkie wyzwanie. Mamy w regionie około pół miliona kotłów, z których niemal wszystkie nadają się do wymiany. Musimy podjąć ten wysiłek, bo tylko dzięki temu za kilka lat będziemy mogli oddychać bez obaw o nasze zdrowie - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Przyjęty dziś przez Zarząd projekt uchwały antysmogowej wprowadza kilka zmian, o które postulowali Małopolanie i organizacje. Do najważniejszych należy zaliczyć:
- możliwość bezterminowej eksploatacji istniejących kotłów na paliwa stałe klasy 5. W przypadku nowoinstalowanych kotłów pozostał wymóg spełnienia wymagań rozporządzenia unijnego w sprawie ekoprojektu,
- również nowo instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu już od 1 lipca 2017 r. (a nie jak wcześniej zakładano od 1 stycznia 2019 r.). O przyspieszenie terminu postulowali mieszkańcy. W przypadku kominków już zainstalowanych nadal wystarczy spełnić wymóg sprawności cieplnej co najmniej 80% lub wyposażyć je w specjalny filtr, który pozwoli spełnić wymagania ekoprojektu,
- po uwagach specjalistów z branży węglowej zmieniono parametry techniczne mułów i flotów węglowych, których stosowanie będzie zakazane (dotyczy to paliw, w których udział frakcji 0-3 mm wynosi powyżej 15%).

Małopolanie, którzy poparli projekt uchwały, postulowali o jednoczesne skrócenie okresów przejściowych na wymianę pieców oraz podjęcie dodatkowych – poza wprowadzeniem uchwały - działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Głos w konsultacjach zabrali też producenci węgla - Katowicki Holding Węglowy, Polska Grupa Górnicza i Tauron Wydobycie. Sygnalizowali, że obecnie duża część ich produkcji nie jest przeznaczona do kotłów automatycznych, dlatego wprowadzenie uchwały będzie wymagało od nich zmian technologicznych. Dodatkowo KHW i Tauron Wydobycie wnioskowali o dopuszczenie do stosowania kotłów klasy 3. Opinie do projektu uchwały zgłosiło też 97 małopolskich gmin i powiatów. Z tego 52 wnioski wyrażały poparcie, 30 zawierało szczegółowe uwagi bez wyrażenia stanowiska, natomiast 15 to sprzeciw wobec projektu uchwały.

Oprócz projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski, Zarząd Województwa przyjął po konsultacjach społecznych projekt aktualizacji Programu ochrony powietrza. Zaproponowane zmiany doprecyzowują dotychczasowe zapisy w zakresie zadań gmin – programów wymiany kotłów i prowadzenia kontroli spalania odpadów. Opinię do projektu POP przesłało 120 gmin i 11 starostw powiatowych oraz ponad 10,2 tys. mieszkańców i organizacji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.