csm odsalacze ZZM 2 247fc9abd0Dzięki specjalnym matom, przydrożne drzewa rosnące wzdłuż ulicy Kościuszki w Rybniku będą chronione przed solą drogową. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej pilotażowo zastosowali ten nowoczesny i ekologiczny system ochrony miejskich drzew na ul. Kościuszki, gdzie ochroną będą objęte 24 lipy kaukaskie.

 

Lipy zostały posadzone w pasie drogowym ul. Kościuszki jesienią 2017 r. oraz w części wiosną 2018 r. Podjęte przez Zarząd Zieleni Miejskiej działania mają na celu szczególną ochronę młodych drzew, tak aby dać im maksymalne wsparcie w fazie aklimatyzacji i wzrostu w nowym miejscu.

- Zamontowany system „Odsalax” gwarantuje pochłonięcie do 93% soli, która dostałaby się z wodą i błotem pośniegowym w obręb systemu korzeniowego niszcząc go – mówi Joanna Kotynia, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. - Oczywistym jest, że tego rodzaju ochroną należałoby otoczyć wszystkie drzewa rosnące w pasach drogowych, niezależnie od ich wieku. W fazie doświadczeń i testów pozostają też rozwiązania umożliwiające ochronę nasadzeń niskich – zwłaszcza trawy nasadzonej w pasach drogowych. Na bieżąco monitorujemy nowości wprowadzane na rynek w tym zakresie - dodaje.

Maty odsalające ODSALAX to technologia aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej. Kompletny produkt składa się z wielorazowej maty ochronnej wypełnionej absorbentem, którym są zrębki uzyskane ze zmielenia wierzby energetycznej. Zrębki te cechują się dużą zdolnością do wchłaniania i zatrzymywania wody. Są biodegradowalne oraz bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Technologia powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Inteligentny Rozwój 2014-2020. Z tego rozwiązania korzystają już takie miasta jak Warszawa, Kraków, Dobrodzień czy Opole. Koszt przedsięwzięcia to 1870 zł.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.