environmental protection 326923 960 720- Będzie to znakomity przegląd myśli naukowej, technicznej oraz rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza i wielu innych wyzwań, które Ministerstwo Środowiska wdraża w życie - powiedział PAP minister środowiska Henryk Kowalczyk o najważniejszym wydarzeniu w ochronie środowiska, organizowanym nieprzerwanie od 30 lat. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM to „Czyste powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

 

Problem jakości powietrza dotyczy wielu krajów Unii Europejskiej, dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń. Targi POL-ECO SYSTEM, które odbędą się w dniach 23-25 października, dają możliwość do spotkania przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska.

Od 2017 roku wydarzeniu towarzyszy przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „Ekosfera”, organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska. Zakres tematyczny panelu dotyczącego aktualnej polityki państwa obejmować będzie m.in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną i użycie odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Zagadnienia kolejnych dyskusji dotyczyć będą również transportu niskoemisyjnego, rozwoju elektromobilności, przystosowania miast do zmian klimatu, a także działalności Business Inteligence w ochronie środowiska.

To właśnie podczas konferencji „Ekosfera” liderzy z Polski i Unii Europejskiej zaprezentują wyzwania, które ukształtują politykę dotyczącą środowiska i klimatu na najbliższe lata. W debacie o zmianach klimatu i transformacji energetycznej swoją obecność potwierdził m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski. Tego samego dnia do dyskusji o czystym powietrzu zaproszeni zostali komisarz UE ds. środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Karmenu Vella oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Uczestnicy POL-ECO SYSTEM spotykają się w Poznaniu na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. COP24 to najważniejsze wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich państw-stron konwencji klimatycznej. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie ważnym elementem POL-ECO SYSTEM. Uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki środowiskowej i wziąć udział w dyskusjach na kluczowe tematy.

Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.