P4080046Unikatowe w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstanie wkrótce na Politechnice Krakowskiej. Uczelnia uzyskała na ten cel 18 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Jak zachowuje się wiatr w mieście? Co zaburza przepływ powietrza? Co stanowi klucz do dobrego napowietrzania miasta? Nad odpowiedziami między innymi na te pytania, pracować będą naukowcy w nowej placówce.

Przyszłe laboratorium umożliwi prowadzenie szerokiego zakresu badań z dziedziny efektywnej redukcji smogu i tzw. przewietrzania miast. Ich wyniki dostarczą planistom, projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy, przydatnej podczas projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących.

- Jesteśmy liderem w walce ze smogiem. Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Zarządu Województwa Małopolskiego i gmin już widać. W tej chwili wymienianych lub modernizowanych jest ponad 21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki temu emisja gazów cieplarnianych spadnie o 221 tys. ton rocznie. Inwestycja Politechniki Krakowskiej to kolejne narzędzie w walce o czyste powietrze w regionie – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

W budynku zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Tunele aerodynamiczne pozwalają na analizę coraz większej ilości danych i w coraz większym stopniu mogą odtwarzać realne warunki otoczenia.

Nowa inwestycja krakowskiej uczelni poszerzy bogatą ofertę usług badawczych o jej zupełnie nowy zestaw. W trakcie realizacji dotychczasowych prac badawczych stwierdzono bowiem zapotrzebowanie na ten zakres usług. Niestety obecna infrastruktura techniczna nie umożliwia jego realizacji na satysfakcjonującym poziomie.

Realizacji inwestycji zakończy się w 2021 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.