DSC8030Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrona środowiska, zapewnienie trwałości  i właściwe utrzymanie dróg i mostów nie są możliwe bez sprawnego systemu odwodnienia. To temat na tyle ważny, że w ramach Krakowskich Dni Drogowo-Mostowych, które odbyły się w dniach 15-17 września, zorganizowano już III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne poświęcone właśnie odwodnieniu.

- Kiedy kilka lat temu na Politechnice Warszawskiej zapytaliśmy prof. Wojciecha Radomskiego jakie tematy z zakresu inżynierii komunikacyjnej należy podjąć w ramach odrębnego spotkania – wyjaśniła Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, organizatorka konferencji. - Profesor powiedział bez wahania: odwodnienie mostów. Dlatego w 2013 roku odbyło się I Forum, rozszerzone później o tematykę drogową i kolejową.

- Nie jestem jedynym sprawcą tego wydarzenia, ale bardzo się cieszę, że ta tematyka jest poruszana – powiedział prof. dr hab. inż. prof. Wojciech Radomski. – Chciałem tylko zwrócić uwagę i przypomnieć, że od jakości odwodnienia w znacznej mierze zależy i trwałość obiektów, i jakość ich użytkowania, a w konsekwencji również bezpieczeństwo. W zakresie odwodnienia pozostało bardzo wiele problemów wymagających przedyskutowania, a to forum stwarza doskonałą okazję, aby to zrobić.

- Praktyka pokazała, że braki w odwodnieniu powodują bardzo duże problemy: utratę nośności nawierzchni, osuwiska, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  - dodał prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, przewodniczący Rady Programowej Forum. – Powstało zatem pytanie: dlaczego, budując drogi od tylu lat, nadal mamy problemy z odwodnieniem? Czy są to braki wiedzy, czy może złe jej zastosowanie?

Prof. Gaca stwierdził, że nie spotkał jeszcze w Polsce grantu poświęconego zagadnieniu odwodnienia. Dlatego dobrze, że są organizowane takie spotkania, na których można dyskutować, wymieniać doświadczenia i identyfikować te zagadnienia, które mogłyby być w przyszłości przedmiotem bardziej wnikliwych badań, czy to z zakresu ochrony środowiska, czy bezpieczeństwa ruchu.

Cechą charakterystyczną spotkań w ramach cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes” jest  zebranie w jednym miejscu specjalistów z możliwie różnych branż, nie tylko drogowej i mostowej.

- Na odwodnienie musimy patrzeć interdyscyplinarnie, bo to jeden problem, który ma wiele aspektów – zgodziła się prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej – Rozwoju nie zatrzymamy. Jest nas coraz więcej, a postępująca  urbanizacja jest faktem. Częścią tej urbanizacji jest zajęcie terenu i zmiana stosunków wodnych. To jest problem, który trzeba właściwie rozwiązywać w miejscu, w którym powstaje. Szukajmy razem tych rozwiązań.

DSC 9248DSC 9487 DSC8100

 DSC8368 DSC8841 DSC8915
Zgodnie z przewidywaniem organizatorów, dyskusje po prezentacjach były burzliwe. Uczestnicy twierdzili, że jednym z problemów jakości odwodnienia jest używanie najtańszych materiałów, ponieważ liczy się przede wszystkim cena, a w specyfikacjach przetargowych nie ma konkretnych wymagań. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że obiekty mostowe mają służyć nawet kilkadziesiąt lat, więc nie warto robić pozornych oszczędności, bo przy tak długiej eksploatacji, konieczne będzie wydanie nieporównanie większych kwot na remonty. Zdaniem ekspertów brakuje długofalowego planowania i liczenia kosztów w całym cyklu życia obiektu, zamiast oddzielnie dla zarządcy oraz firm projektowych i wykonawczych, które muszą walczyć o kontrakty proponując właśnie najniższą cenę, a nie najwyższą jakość.

W ramach III Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska” odbyło się w sumie sześć sesji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, skutków zmian charakterystyki opadów, retencji wody opadowej, odwodnienia dróg, ochrony środowiska oraz praktyki projektowej. Grono ekspertów w Radzie Programowej Forum zapewniło wysoki poziom merytoryczny konferencji, a prowadzenie poszczególnych sesji przez znanych w branży specjalistów, pomogło w sprawnym przebiegu obrad.

Uczestnicy Krakowskich Dni Drogowo-Mostowych mieli także okazję wziąć udział w I Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne”.

Łożyska i dylatacje są typowymi elementami występującymi w obiektach mostowych, które umożliwiają prawidłową pracę konstrukcji: odkształcanie pod wpływem temperatury czy przenoszenia obciążeń. Mimo powszechnego stosowania od wielu lat, wciąż sprawiają zarządcom wiele problemów podczas eksploatacji. Często powodem jest ich niewłaściwy dobór, wykonawstwo lub niewłaściwe utrzymanie.

Liczba zagadnień dotyczących typów tych urządzeń, ich trwałości, możliwych awarii i hałaśliwości sprawiła, że  jednodniowe seminarium miało niezwykle napięty program: w  trzech sesjach dotyczących łożysk i dylatacji mostowych, wymagań zarządców mostów i oferty rynkowej oraz problemów w użytkowaniu i awarii, wygłoszono aż 14 referatów.

Patronem medialnym wydarzenia był portal drogowy edroga.pl.

 DSC8050

 

 

 

 

 

 

 

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych, Krakowskie Dni Nawierzchni, które odbędą się 25-27 listopada br.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.