frog 749277 960 720Zarząd Dróg Miasta Krakowa wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody startuje z akcją ratowania płazów, które rozpoczynają właśnie okres godowy. Wędrując w kierunku zbiorników wodnych narażone są jednak na niebezpieczeństwo związane z poruszającymi się po drogach samochodami. Wiele ropuch, żab i traszek ginie pod kołami.

 

Aby ratować zielonych użytkowników dróg ZDMK ustawi na ulicach, którymi w ubiegłym roku przemieszczały się żaby, stosowne znaki. Będą to ulice: Niebieska, Podmokła, Osterwy oraz Odmętowa. Kolejny krok to uruchomienie formularza internetowego, za pomocą którego będzie można poinformować o miejscach, którymi masowe wędrówki płazów również się odbywają. We wskazanych lokalizacjach, w których faktycznie istnieje problem – zostanie zamontowane stosowne oznakowanie. Formularz będzie dostępny do końca czerwca.

Wiosna to okres godowy dla płazów, które aby się rozmnażać rozpoczynają wędrówki w kierunku zbiorników wodnych. Trasy migracji niejednokrotnie przecinają ruchliwe drogi, przez co wiele płazów nie dociera do celu. Aby temu zapobiec rozstawia się specjalne siatki, na których zatrzymują się płazy. Następnie przenoszone są one w bezpieczne miejsca docelowe.

Źródło: UM Kraków

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.