Broszura OddychajWarszawo fot. R. MotylWarszawa prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. To m.in. liczne inwestycje w rozwój transportu, zieleni i wspieranie mieszkańców w ogrzewaniu domów. Edukatorzy zachęcają do wymiany „kopciuchów”, a miejskie przedszkola i żłobki korzystają z oczyszczaczy powietrza.

 

Dbałość o czyste powietrze to jedno z najważniejszych zadań władz miasta. Decyzje podejmowane dzisiaj mają wpływ na środowisko i przede wszystkim na zdrowie warszawiaków. W ciągu ostatnich lat przyczyniliśmy się do wielu zmian - znacząco zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń przemysłowych i zbudowaliśmy największy w Unii Europejskiej system miejskiej sieci ciepłowniczej, z którego korzysta już 80% mieszkańców stolicy. Warszawiacy cieszą się z nowych tras komunikacji miejskiej, jeżdżą ekologicznymi autobusami, tramwajami oraz korzystają z kolejnych kilometrów rowerowych ścieżek. Dzięki nowo powstałym parkom, skwerom i posadzeniu kilkuset tysięcy drzew tereny zieleni stanowią obecnie 40% przestrzeni miasta. Duża liczba roślin oczyszcza powietrze, łagodzi skutki wysokich temperatur, wytwarza korzystny mikroklimat.

Nowa pula ekodotacji na wymianę „kopciuchów”
Od września warszawiacy po raz kolejny mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji starego pieca bądź przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowanego na przyszły rok. Wystarczy wypełnić dokumenty w warszawskim Biurze Ochrony Środowiska, aby dostać od 7 do nawet 20 tys. zł na ekoinwestycję. Do końca marca 2019 roku o pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, jak i przedsiębiorcy. Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej, w Biurze Ochrony Środowiska i w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosków mieszkańcy mogą poprosić o pomoc pracowników BOŚ. Tylko w 2017 roku warszawiacy otrzymali 11,1 mln złotych w formie ekodotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska.

- Program finansowego wsparcia do wymiany tzw. „kopciuchów” wystartował w styczniu 2017 roku. Od tego momentu dzięki miejskim dotacjom w ponad 650 lokalach zlikwidowano kotły bądź piece na paliwo stałe i zastąpiono je nowym źródłem ciepła. Co więcej, ponad 500 kolejnych gospodarstw korzysta już z miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto przypomnieć, że dofinansowywane mogą być jedynie te inwestycje, które prowadzą do zastąpienia kotła węglowego ciepłem sieciowym albo gazowym. Zmierzamy do całkowitego zaprzestania używania instalacji opalanych węglem – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Pamiętajmy, żeby rozsądnie ogrzewać nasz dom. W mroźnych miesiącach nie wietrzmy nadmiernie mieszkania przy włączonym kaloryferze, a kominka używajmy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne – przypomina wiceprezydent stolicy.

Zielone wsparcie
- Likwidujemy barierę finansową. Wiemy, że zmiana ogrzewania to nie tylko jednorazowy koszt. W grudniu 2017 roku uruchomiliśmy program osłonowy „Zielone wsparcie”, czyli pomoc finansową dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Dzięki temu warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do zwiększonych kosztów nowego ekologicznego ogrzewania, jeśli rachunki znacznie obciążają ich domowe budżety – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy.

Zielone wsparcie to także pomoc dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z dotacji na modernizację kotłowni, ale nie mają pieniędzy na wkład własny do inwestycji. Warszawiacy mogą otrzymać nawet całkowite dofinansowanie i bez żadnego wkładu własnego wymienić tzw. „kopciuchy”. Wsparcie udzielane jest na podstawie kryteriów dochodowych. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dodatkowych funduszy, powinni złożyć wniosek w ośrodkach pomocy społecznej. Szczegóły na temat warunków programu dostępne są tutaj.

– Od tego roku, w ramach projektu ASSIST szkolimy grupę Domowych Doradców Energetycznych wspierających mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym. Pracownicy socjalni z warszawskich ośrodków pomocy społecznej uczą się podstaw funkcjonowania sektora energetycznego, odczytywania faktur a także poznają niskokosztowe sposoby na oszczędzanie energii – tłumaczy Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Edukacja i powiadomienia
Walka o czyste powietrze to także uświadamianie mieszkańcom Warszawy skali problemu. Taką rolę odgrywa m.in. Warszawski Indeks Powietrza oraz wysyłane do mieszkańców i jednostek miejskich ostrzeżenia i alarmy o stanie jakości powietrza danego dnia. Od 2018 r. akcję #OddychajWarszawo wspierają także edukatorzy. Spotykają się z mieszkańcami i w prostych słowach tłumaczą na czym polega problem tzw. niskiej emisji. Przypominają też, jak ważna jest dobra jakość paliwa i bezpośrednio promują miejskie dotacje. W tym roku odwiedzili już blisko 5 tys. domów jednorodzinnych, a w najbliższych miesiącach zapukają do kolejnych 1850 drzwi.

– Uchwała antysmogowa nakłada na całe Mazowsze ścisłe przepisy. Dla Warszawy są one bardzo ważne, gdyż ponad połowa zanieczyszczeń notowanych przez stacje pomiarowe na terenie stolicy pochodzi właśnie z gmin ościennych. Do końca 2022 r. z całego województwa mają zniknąć wszystkie „kopciuchy” na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 – przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Troska o najmłodszych
Dzieci to jedna z grup najbardziej narażonych na szkodliwe działanie pyłów zawieszonych w powietrzu. W 2017 roku wszystkie miejskie przedszkola otrzymały fundusze na zakup oczyszczaczy powietrza. Postawione są w każdej sali, w której na stałe przebywają najmłodsi warszawiacy. Stolica przeznaczyła na ten cel blisko 4 mln zł. Tego typu urządzenia pojawiły się również kilka lat temu w miejskich żłobkach.

Uczniowie warszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z miejskiego transportu bez opłat – to dodatkowy impuls do zmiany indywidualnego transportu na komunikację miejską. Wszyscy mieszkańcy, którzy rozliczają podatki w stolicy, mogą kupić tańsze bilety długookresowe posiadając Kartę Warszawiaka. Dodatkowo od 1 września 2018 roku podróżują również poza pierwszą strefę bez dodatkowych opłat.

Szczegóły tegorocznej kampanii #OddychajWarszawo dostępne są w broszurze, którą można pobrać ze strony zielona.um.warszawa.pl.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.