20170523 194217W 2017 roku firma AS zrealizowała zamówienia na dostarczenie swoich nowych produktów - Odwodnień Żelbetowych z Rusztem, między innymi na budowę Panattoni Europe w Grodzisku Mazowieckim oraz na płytę lotniska we Wrocławiu.

Odwodnienia Żelbetowe z Rusztem „Typu I” są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy, co powoduje znaczne przyspieszenie prac i zmniejszenie kosztów montażu. Korytko wykonane jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C60/75, który jest wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. Odpływy liniowe firmy AS wyróżnia najwyższa jakość.

Odwodnienia liniowe o wymiarach wewnętrznych 150, 200 i 300 mm, które znajdują się w naszej ofercie, mają zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, doki przeładunkowe, nabrzeża portowe, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, place manewrowe, itp.

3Panattoni Europe Grodzisk Mazowiecki AS-150 Typ IWrocław 1Wrocław 2Wrocław 3
Opisywane odwodnienia liniowe zostały zamontowane m.in. na budowie Panattoni Europe w Grodzisku Mazowieckim (AS-150 Typ I - ok. 260 mb) oraz na lotnisku we Wrocławiu (AS-150 Typ I, AS-300 Typ I - ok. 300 mb). Zamontowane zostały również przy rozbudowie zakładu Produkcyjnego Fosfan (AS-300 Typ I - ok. 70 mb).

Artykuł sponsorowany AS PPH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.