Ochrona środowiska

train 2947086 960 720- Jeżeli mówimy o zmianach klimatu i o tym jak jest wrażliwy na nie sektor transportu, to należy się koncentrować na tych czynnikach i parametrach, które w istotny sposób determinują pogorszenie funkcjonowania tego sektora – powiedziała dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”. – W odniesieniu do transportu można popatrzeć na to przez pryzmat trzech obszarów: infrastruktury, środków transportu oraz komfortu socjalnego.

kuala lumpurZanieczyszczenie światłem to zwiększenie naturalnej ilości światła, spowodowane przez jego sztuczne źródła. To zanieczyszczenie na świecie rośnie gwałtownie, bo aż o około 6% na rok. Już na początku tego wieku dla 80% mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 2/3 mieszkańców Unii Europejskiej noc jest jaśniejsza niż przy świecącym w pełni Księżycu.

edroga245W analizach akustycznych występuje wiele trudności związanych z interpretacją wyników pomiarów czy formułowaniem wniosków, które są niezwykle istotne podczas podejmowania decyzji o wyborze metody ochrony przed hałasem. Innym problemem są przepisy prawne, często niewłaściwie interpretowane.

edroga479Gdańsk wzbogacił się w zeszłym roku o blisko 33 000 roślin: drzew, krzewów, traw, bylin i pnączy. Tego rodzaju działania pełnią ważną rolę edukacyjną i podkreślają znaczenie zieleni w miejskim ekosystemie. Część działań miasta odbywała się z udziałem mieszkańców.

edroga172Skontrolowane przez NIK miasta skutecznie zarządzały zielenią miejską. Tereny zielone były właściwe utrzymane i zagospodarowane, a samorządy współpracowały z lokalnymi społecznościami i prowadziły działalność edukacyjną w tym zakresie. Zastrzeżenia NIK budzi niedostateczne uwzględnianie terenów zieleni w planowaniu przestrzennym. NIK zwraca także uwagę, że nie wszystkie samorządy miały kompletne dane dotyczące powierzchni terenów zieleni oraz liczby usuniętych i posadzonych drzew oraz krzewów.

edroga139W 2017 roku Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła ponad 190 tys. kontroli. W ich trakcie odnotowano ponad 2600 nieprawidłowości związanych z emisją spalin z pojazdów.