Ochrona środowiska

edroga115GDDKiA złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU), która ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 dla obwodnic Piły i Ujścia.

Problem parkowania na trawnikach dotyczy wielu miejsc w WarszawieTereny zieleni często nie są dla kierowców żadną przeszkodą w parkowaniu pojazdów. Trawniki zamienione w klepiska, połamane kwiaty czy rozjeżdżone alejki parkowe – to wciąż nierzadki widok. Wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi stolica poszuka skutecznego rozwiązania tego problemu.

drzewo news image big galleryKonkurs Drzewo Roku organizowany jest od 2011 roku i jego celem jest promowanie postawy szacunku dla przyrody oraz pokazywanie przykładów ciekawych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane.

bridge 1081902 960 720Gdańsk i Warszawa aktywnie przyłączyły się do obchodów tegorocznego Światowego Dnia Środowiska. Jednym z widocznych akcentów zaangażowania będzie włączenie zielonej iluminacji.

1 51050Trwa budowa mostu na Wiśle w ramach realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy. Wizja terenowa potwierdziła skuteczność działań podjętych dla ochrony populacji ptaków siewkowych.

dym2- Co roku w Polsce wytwarza się około 15 milionów ton popiołów i żużli energetycznych oraz blisko 2,5 miliona ton gipsów z odsiarczania spalin, w związku z czym temat powinien jawić się nam jako doniosły - stwierdziła Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS podczas wykładu inaugurującego IV edycję seminarium pt. Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, które 17 maja 2018 zostało zorganizowane przez firmę CBE Polska.