Ochrona środowiska

edroga167Zgodnie z obowiązującymi już przepisami, deklaracje w zakresie gospodarki wodnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE wydaje nowo utworzona instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotychczas regionalne dyrekcje ochrony środowiska. 1 stycznia br. weszła bowiem w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 t.j.).

Warszawskie owce 3Stado owiec i kóz, które pojawiły się na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego w Warszawie, pomaga warszawskim ogrodnikom przygotować ten teren do nowego sezonu lęgowego nadwiślańskich ptaków.

edroga796Infrastruktura drogowa musi spełniać wiele wymagań: sprawności, minimalizacji oddziaływań na środowisko, kosztów, spełniania funkcji społeczno-gospodarczych itd. Jednym z najważniejszych kryteriów projektowania dróg jest jednak bezpieczeństwo, również w opracowaniach ochrony środowiska.

edroga173W tym sezonie mieszkańcy Gdańska podczas zimowych spacerów będą mogli korzystać z 23 kaczkomatów usytuowanych przy zbiornikach retencyjnych w zielonej przestrzeni miasta. W urządzeniach urzędnicy umieszczą blisko 3 tysiące paczek z karmą dla ptaków, w sumie około 150 kg. Stanowi ona zdrową alternatywę dla popularnego, ale szkodliwego dla tych zwierząt chleba. Na początku ubiegłego roku Gdańsk rozpoczął niezwykły projekt edukacyjny.

transeia 008- TRANSEIA jest kontynuacją dwóch konferencji TRANSNOISE z lat 2012 i 2013, w ramach których dyskutowaliśmy głównie o hałasie drogowym – powiedział dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. – Po 4 latach przerwy postanowiliśmy rozszerzyć nieco formułę na oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym.

dym2Nowy europejski wskaźnik jakości powietrza, wprowadzony przez Europejskieją Agencjię Środowiska (EEA) i Komisję Europejską, umożliwia sprawdzanie na bieżąco jakości powietrza w europejskich miastach i regionach. Wprowadzeniu wskaźnika towarzyszy publikacja nowych krajowych arkuszy informacyjnych, zawierających zaktualizowane informacje o jakości powietrza w państwach członkowskich EEA.