Ochrona środowiska

DSC 7683Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie - począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

dym2Polska przekazała Brukseli KPEiK - plan działań rzecz energii i klimatu. Niestety bez przeprowadzenia wymaganych konsultacji publicznych.

S3 Gorzow Miedzyrzecz przejscie gorne dla dzDolny Śląsk to ważny punkt komunikacyjny. To tutaj krzyżują się ważne szlaki: autostrada A4 oraz drogi ekspresowe S3, S5 i S8. Oddział GDDKiA we Wrocławiu zarządza siecią dróg o łącznej długości ponad 1320 km i ostatnio może pochwalić się kilkoma inwestycjami zakończonymi w terminie i w założonym budżecie, m.in. prawie 50 km drogi S5 i trzy odcinki trasy S3. W przygotowaniu są kolejne inwestycje, np. najdłuższy w Polsce tunel drążony w skale.

doodle 1388117 960 720Kraków przeprowadził badania emisji spalin metodą teledetekcji. Podobne analizy zostały wcześniej zrealizowane w Londynie i Paryżu. Wyniki są jednoznaczne: największe przekroczenia norm pochodzą z prywatnych autobusów.

IMG 3799Projektowanie i budowanie przepustów i przejść dla zwierząt nie jest proste. Należy włożyć w to wiele wysiłku, aby spore nakłady finansowe i interwencja w ekosystem, nie zostały zmarnowane. Te obiekty muszą spełniać wszystkie wymogi, aby zwierzęta chciały z nich korzystać. W przeciwnym wypadku ogromne koszty związane z realizacją takiej inwestycji, a później kilkudziesięcioletnie jej utrzymywanie, są niepotrzebnym marnotrawstwem.

A4 przejscie dla zwierzat duzych na odc Tarnow Debica fot Piotr GibowiczBudując sieć nowoczesnych dróg szybkiego ruchu, nie tylko polepszamy jakość podróżowania użytkowników autostrad i ekspresówek, ale również szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nowe trasy bardzo często przecinają szlaki migracji dzikich zwierząt i aby umożliwić zwierzętom swobodę w przemieszczaniu, konieczna jest budowa przejść dla zwierząt. Ich lokalizacja i wielkość zapisane są w decyzji środowiskowej. Przejścia dla zwierząt, w połączeniu z ogrodzeniem dróg szybkiego ruchu, zwiększają również bezpieczeństwo użytkowników dróg.