Ochrona środowiska

EKOPAKT LDZ 1W Łodzi powstały założenia „zielonego” dokumentu, który określa działania, jakie w najbliższych latach podejmie miasto na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

DSC 7683Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie - począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

dym2Polska przekazała Brukseli KPEiK - plan działań rzecz energii i klimatu. Niestety bez przeprowadzenia wymaganych konsultacji publicznych.

S3 Gorzow Miedzyrzecz przejscie gorne dla dzDolny Śląsk to ważny punkt komunikacyjny. To tutaj krzyżują się ważne szlaki: autostrada A4 oraz drogi ekspresowe S3, S5 i S8. Oddział GDDKiA we Wrocławiu zarządza siecią dróg o łącznej długości ponad 1320 km i ostatnio może pochwalić się kilkoma inwestycjami zakończonymi w terminie i w założonym budżecie, m.in. prawie 50 km drogi S5 i trzy odcinki trasy S3. W przygotowaniu są kolejne inwestycje, np. najdłuższy w Polsce tunel drążony w skale.

doodle 1388117 960 720Kraków przeprowadził badania emisji spalin metodą teledetekcji. Podobne analizy zostały wcześniej zrealizowane w Londynie i Paryżu. Wyniki są jednoznaczne: największe przekroczenia norm pochodzą z prywatnych autobusów.

IMG 3799Projektowanie i budowanie przepustów i przejść dla zwierząt nie jest proste. Należy włożyć w to wiele wysiłku, aby spore nakłady finansowe i interwencja w ekosystem, nie zostały zmarnowane. Te obiekty muszą spełniać wszystkie wymogi, aby zwierzęta chciały z nich korzystać. W przeciwnym wypadku ogromne koszty związane z realizacją takiej inwestycji, a później kilkudziesięcioletnie jej utrzymywanie, są niepotrzebnym marnotrawstwem.