Ochrona środowiska

penRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

e smogRadni województwa dolnośląskiego przyjęli uchwały antysmogowe. Ponad rok trwały prace nad stworzeniem uchwał dla województwa dolnośląskiego, uzdrowisk i Wrocławia. Nad rozwiązaniami, które poprawią jakość powietrza w regionie, pracował zespół ekspertów powołany przez marszałka województwa dolnośląskiego.

20171129 124946Będą mierzyły 202 metrów długości i 3 metry wysokości - mowa o ekranach akustycznych, które są budowane przy ul. Olimpijskiej w Toruniu. Obiekty chroniące przed hałasem zostaną ustawione w całości w połowie grudnia.

edroga507- Największym kapitałem każdego miasta są jego mieszkańcy – powiedział Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska podczas konferencji „Smart City – założenia i perspektywy”, która 9 listopada br. odbyła się w Krakowie. – Zrównoważony rozwój bez społeczeństwa to nie jest żaden rozwój, tak jak wzrost gospodarczy bez ochrony środowiska to nie jest żaden wzrost. Ale jak zmobilizować społeczeństwo na rzecz ochrony środowiska, np. czystego powietrza? Bo czy w XXI wieku można zaakceptować smog w inteligentnym mieście? To jest żenujące, że w XXI wieku dyskutujemy, że woda w kranie ma być do picia, a powietrze za oknem do oddychania. Niestety dla części ludzi argumenty zdrowotne absolutnie nie są istotne – powiedział Dariusz Szwed.

Nasadzenia roślin cebulowych2Gdański Zarząd Dróg i Zieleni obiecuje wyjątkowo kolorową wiosnę. Na terenie miejskich parków, zieleńców i w pasach drogowych posadzono aż 65 tysięcy cebul kwiatowych, które zakwitną już za kilka miesięcy.

Trwa jesienne sadzenie drzewPrzy warszawskich ulicach rozpoczęły się jesienne nasadzenia. W ciągu najbliższych trzech tygodni stolica wzbogaci się o blisko 1200 dorodnych drzew, a miejsca do nasadzeń wskazali sami mieszkańcy. Pomogła w tym aplikacja „Milion drzew”.