Ochrona środowiska

edroga043Podstawowymi parametrami szacowania hałasu drogowego są warunki meteorologiczne, ukształtowanie terenu, geometria drogi, nawierzchnia drogowa oraz parametry ruchu drogowego. Wśród tych ostatnich najważniejsze są natężenie ruchu, prędkość pojazdów, udział pojazdów ciężkich oraz warunki ruchu drogowego.

KA106694 viewPremier Mateusz Morawiecki powierzył Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Program ma na celu efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej poprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy.

ekran 1Ekrany akustyczne budowane są z różnych materiałów (panele betonowe, przezroczyste, stalowe, aluminiowe itp.) w różnych barwach (zieleń, szarość, beż, brąz). - Ich właściwości, konstrukcja i rodzaj materiału, z którego są zbudowane stanowią jeden z elementów warunków sukcesu nasadzeń pnączy – powiedziała Iwona Gąsak, specjalistka ds. ochrony środowiska w firmie EKKOM. – Właściwy dobór gatunków jest więc istotny ze względu na sposób wzrostu tych pnączy i korzystania z podpór.

edroga079Finaliści tegorocznego konkursu Drzewo Roku zostali już wyłonieni. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych z całej Polski, jury – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew zarazem – wybrało 16. drzew, które są symbolem lokalnych społeczności, a także częścią naszej kultury i historii.

edroga300- Jednym z elementów jakie wprowadziła ustawa Prawo wodne, która weszła w życie w 2017 roku, jest definicja strony postępowania i obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – powiedziała Anna Kosak, dyrektor ds. ochrony środowiska w EKKOM Sp. z o.o. Stroną będzie - poza wnioskodawcą - podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Nawet jeżeli te działki nie mają nic wspólnego z zakresem realizacji inwestycji.

edroga361Wykonawca przebudowy autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica rozpoczął budowę dużego górnego przejścia dla zwierząt kilkaset metrów na zachód od węzła Rzęśnica. Obiekt ten będzie powstawał w technologii elementów prefabrykowanych z blachy falistej.