Ochrona środowiska

Drzewa na pl Konstytucji chronione specjalnymi skrzyniamiWarszawskie rośliny będą dobrze zabezpieczone przed negatywnymi skutkami nadchodzącej zimy. Tam, gdzie jest to wskazane, drzewa oraz krzewy chronione będą, przypominającymi skrzynie, drewnianymi konstrukcjami oraz specjalnymi foliami i matami. Niektóre zawinięte zostaną w kokony. Estetyzacji przestrzeni przysłuży się również, mający także działanie przeciwmrozowe oraz zapobiegające zachwaszczeniu, stroisz.

edroga03623 października br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Pomimo wcześniejszych wezwań oraz spotkania roboczego w dalszym ciągu wymaga ona dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.

edroga245Zakończyły się prace przy sporządzaniu najnowszej mapy akustycznej m.st. Warszawy. Dzięki niej możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych.

edroga626Październik to miesiąc, kiedy jeże przygotowują się do hibernacji. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zachęca mieszkańców miasta do stworzenia miejsc przyjaznych małym ssakom.

dymRadni województwa opolskiego po burzliwej dyskusji przyjęli tzw. uchwałę antysmogową. Jej ostateczna wersja wprowadza ograniczenia odnoszące się do niektórych rodzajów opału.

edroga179Warszawa konsekwentnie realizuje działania poprawiające jakość powietrza. Wymiana taboru komunikacji miejskiej, ekodotacje czy systematyczne kontrole pieców to tylko niektóre z narzędzi, które pomagają stolicy w walce o czyste powietrze.