dymPolski Alarm Smogowy dokonał kolejnej oceny postępów rządowego programu „Czyste Powietrze”. W porównaniu z poprzednią oceną, z listopada 2017, widać pewne postępy, choć zdecydowana większość punktów programu pozostaje wciąż niezrealizowana.

 

- Wiem, że odbiorcy oczekują jasnego sygnału: jest źle albo dobrze. Odpowiedź jest złożona. Sprawa wygląda jednak tak, że nie wiemy, czy podejmowane działania nie są zasłoną dymną lub działaniami PR. Najbliższe kilka miesięcy to zweryfikuje - mówi Andrzej Guła, lider PAS i podkreśla, że po 15 miesiącach zrealizowano 1 z 15 punktów programu „Czyste Powietrze”.

W zakresie ograniczania emisji z domowych pieców i kotłów na węgiel i drewno, na wyróżnienie zasługuje to, że rząd po raz pierwszy dostrzegł problem ubóstwa energetycznego. Zaproponowano nowelizację ustawy o termomodernizacji i remontach, która ma umożliwić uruchomienie dotacji do ocieplania domów i montowania ekologicznych źródeł ciepła u ludzi uboższych.

Krytycznie należy ocenić kolejne zapowiedzi dotyczące norm jakości węgla. - Wskutek opieszałych działań czeka nas kolejny sezon, w którym w polskich domach będzie można palić odpadami węglowymi oraz węglem bardzo niskiej jakości, o wysokiej zawartości popiołu, wilgoci czy siarki - mówi Guła.

Według zapowiedzi rządu kwestia ta miała być uregulowana w pierwszym kwartale 2017 roku. Wprowadzona taryfa antysmogowa okazała się mniej atrakcyjna od istniejących już na rynku, ciężko się więc spodziewać, że przyczyni się do zwiększenia popularności ogrzewania elektrycznego. Kolejną niezrealizowaną obietnicą jest przeznaczenie znacznych środków z NFOŚ na ochronę powietrza - duża część deklarowanych sum ma niewielki wpływ na poprawę jakości powietrza. Wciąż nie wdrożono spójnego programu wspierania Polaków w wymianie źródeł grzewczych i docieplaniu domów.

Jak chodzi o całość programu wynik się zmienił na 13:2 dla smogu (w listopadowej ocenie było to 14:1). W pełni zrealizowano zaledwie jeden punkt programu, a w jednym postępy są zaawansowane (standardy emisyjne dla nowych kotłów).

Całą ocenę można znaleźć na stronie www.polskabezsmogu.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.